Statistics Canada twierdzi, że w sierpniu gospodarka powiększyła się o 246 000 stanowisk pracy, chociaż tempo przyrostu miejsc pracy zwolniło w porównaniu z lipcem, kiedy dodano 419 000 miejsc pracy.

Zatrudnienie również rosło szybciej w przypadku kobiet niż mężczyzn trzeci miesiąc z rzędu, ponieważ Statistics Canada podał, że kobiety uzyskały w sierpniu około 150 000 stanowisk w porównaniu z 96 000 w przypadku mężczyzn.

Stopa bezrobocia spadła do 10,2 proc. W sierpniu w porównaniu z 10,9 proc. W lipcu.

Ekonomiści spodziewali się nieco wyższego wzrostu liczby miejsc pracy o 275 000 w sierpniu i stopy bezrobocia na poziomie 10,1%.

Statistics Canada twierdzi, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosłaby 13 procent, gdyby w obliczeniach uwzględniono osoby, które aktywnie nie szukały pracy.