Warszawa, 26.08.2020. Prezes Reduty Dobrego Imienia, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej SA - Maciej Świrski, podczas sesji fotograficznej dla PAP, 26 bm. w Warszawie. (ls/awol) PAP/Leszek Szymañski

Maciej Świrski został w piątek przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, Tomasz Giziński zastępcą przewodniczącego, a Agnieszka Glapiak sekretarzem Rady Nadzorczej.

Maciej Świrski jest z wykształcenia historykiem. Jest publicystą, założycielem i prezesem Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom. W latach 2006-2009 był wiceprezesem Polskiej Agencji Prasowej. Do Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej został powołany przez Radę Mediów Narodowych w lutym 2017 r. Był też wiceprezesem Polskiej Fundacji Narodowej od 2016 r. do lipca 2018.

Tomasz Giziński jest adwokatem. Pod koniec 2015 r. został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Nadzorczej Polskiego Radia, a w lutym 2017 r. został powołany do Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej.

Agnieszka Glapiak jest szefową centrum operacyjnego ministra obrony narodowej. W latach 2016-2018 kierowała departamentem komunikacji społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedtem była związana z Telewizją Polską m.in. jako sekretarz redakcji rolnej TVP1 i kierowniczka redakcji audycji edukacyjnych, młodzieżowych i dziecięcych TVP1. W latach 2005-2007 była dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu. (PAP)