Nie tylko o szczepionce na Covid…

Patrick Budy­low­ski na co dzień pra­cu­je nad szcze­pion­ką prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi, a w week­en­dy jest bar­ma­nem w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze, gdzie roz­ma­wia­my z nim w nie­dzie­lę 20 września.