Ontario przeznaczy 540 milionów dolarów na ochronę seniorów, opiekunów i personelu domów opieki długoterminowej przed drugą falą COVID-19. Finansowanie jest częścią prowincyjnego planu Keeping Ontarians Safe: Preparing for Future Waves of COVID-19.

Premier Doug Ford ogłaszając swoją decyzję zwrócił się do członków rodzin seniorów przebywających w ośrodkach opieki, by zgłaszali się jako niezbędni opiekunowie, by móc dalej odwiedzać swoich bliskich i dbać o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nawiązał w ten sposób do zmian w zasadach odwiedzania mieszkańców domów opieki, które wchodzą w życie 5 października. Od tego dnia do pensjonariuszy będzie mieć dostęp tylko personel i niezbędne osoby odwiedzające, w tym niezbędni opiekunowie. Pensjonariusze i osoby decyzyjne mogą podać dane maksymalnie dwóch takich „niezbędnych opiekunów”. Osoby te będą musiały przedstawiać negatywny wynik testu na COVID-19 wykonanego w ciągu ostatnich 14 dni, przejść badanie przesiewowe, często myć ręce i nosić wymagany sprzęt ochrony osobstej.

Obiecane pieniądze mają być przeznaczone na wydatki operacyjne domów opieki – 405 milionów, niewielki naprawy i remonty, mające na celu zapobieganie zakażeniu – 61,4 miliona, na wsparcie tych domów, w których znacząco zmieniła się liczba pensjonariuszy – 40 milionów i na zatrudnienie dodatkowego personelu zajmującego się zapobieganiem chorobie – 30 milionów. Do tego 2,8 mln zasili Hgh Wage Transition Fund, z którego dofinansowywany jest personel i dostęp do środków ochrony osobistej. Pieniądze mają też pomóc osobom oczekującym na miejsce w domu opieki poprzez dofinansowanie opieki domowej świadczonej przez paramedyków i lokalne organizacje partnerskie.