Komunikat

Ojcowie Franciszkanie informują, że
ze względu na zaostrzone rygory Covid – 19,
jakie wprowadziła prowincja Ontario,
a w szczególności county Renfrew,
pozwalające na maksymalnie 25 osób
w zgromadzeniach na otwartej przestrzeni,
Odwołane są wszystkie Msze św. w Katedrze pod Sosnami
z udziałem ludu podczas
Święta Dziękczynienia (Thanksgiving)
na ONT Kaszubach.
Msze św. w zamówionych intencjach zostaną odprawione bez udziału ludu.
O. Jan Łempicki
rektor Ośrodka Franciszkańskiego
na Kaszubach
Ps. Msza św. angielsko – polska odbędzie się
w niedzielę 11.X.2020r. w Parafii M.B.Królowej Polski w Wilnie o godz.11-tej.