Dzień dobry Panie Andrzeju,

Jestem dyrektorem szkoły i właśnie przeczytałam Pana artykuł, “ W szkole w Milton, gdzie uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym 60 dzieci obecnie jest 12 zgłoszeń“ Mogę zapytać skąd wziął Pan te informacje?

Dla sprostowania: Polska Szkoła w Milton jest drugą co do wielkości w Ontario, w ubiegłym roku szkolnym zapisanych było blisko 300 uczniów – nie 60….a na chwile obecna zapisanych jest ponad 100….nie 12….

(…) Joanna

Od redakcji: Przepraszam bardzo, chodziło o szkołę w Bolton – AK

•••

Wkrótce ukaże się książka:

BŁ. KS. WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI

«MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ. ZAPISKI 1930-1938» Biblioteka «Wołania z Wołynia» t. 150

Ostróg nad Horyniem, 18 września 2020 r. † Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Państwo!

Nasze wydawnictwo „Wołanie z Wołynia” przygotowało publikację rękopisów szkiców kazań, prelekcji i innych notatek bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Pierwsze pochodzą z lat 1930-1932, pozostałe natomiast z 1937 i 1938 r., kiedy był asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów i Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet oraz sekretarzem generalnym Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Łucku. Notatniki zachowały się szczęśliwie w zbiorach Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uprzejmie proszę o pomoc w wydaniu tej książki. Pozycja ta przybliży nam i Kościołowi zarówno postać autora, jego nauczanie, jak i obraz wołyńskiej Akcji Katolickiej. Będzie to uzupełnienie wydanej przez nas w 2016 r. pierwszej części przedwojennej publicystyki Błogosławionego.

Prace bł. ks. Władysława Bukowińskiego odczytała i opatrzyła wstępem pani Maria Kalas przy mojej współpracy oraz opiece naukowej diakona prof. dra hab. Waldemara Rozynkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ofiary na rzecz wydania tej książki można przekazać na następujące konto:

Stowarzyszenie Ośrodek „Wołanie z Wołynia”

Fundusz Wydawniczy „WOŁANIA Z WOŁYNIA”

Nr 77 88210009 0010 0100 1892 0001

Dla wpłat z zagranicy należy dopisać: S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

Każdy ofiarodawca otrzyma egzemplarz książki. Dla ułatwienia, po dokonaniu wpłaty, prosimy o poinformowanie nas o tym na adres:

vykovaliv@gmail.com

Z kapłańskim pozdrowieniem

ks. kan. Vitold-Yosif Kovaliv

vel ks. kan. Witold Józef Kowalów

redaktor naczelny „Wołania z Wołynia”

członek Rady Naukowej Instytutu Badań Kościelnych w Łucku