Rząd federalny przedłożył w poniedziałek długo oczekiwaną ustawę, aby zapewnić firmom bezpośredni dostęp do awaryjnego funduszu na opłacenie czynszu – prawie miesiąc po ogłoszeniu nowego środka.

Ustawa wydłużyłaby również federalną dotację do wynagrodzeń  do czerwca 2021 r.

Poprzedni rządowy program ulg w czynszach był szeroko krytykowany, ponieważ wymagał poparcia ze strony właścicieli lokalu, którzy nie zawsze chcieli partycypować.

Nowy program Canada Emergency Rent Subsidy ma umożliwić najemcom komercyjnym bezpośrednie ubieganie się o dotacje na czynsz lub wsparcie spłaty kredytu hipotecznego.

Do 19 grudnia program działając wstecz od 27 września pokrywałby do 65 procent kwalifikujących się wydatków firm, organizacji charytatywnych i organizacji non-profit, które doświadczyły spadku przychodów z powodu pandemii COVID-19.

Firmy, które są zmuszone przerwać działalność z powodu pandemii, kwalifikowałyby się do uzyskania kolejnych 25 proc.