Starszy wykładowca z Uniwersytetu Johna Hopkinsa (JHU) za pomocą analizy statystycznej wykazała, że COVID-19 nie spowodował wzrostu liczby zgonów, ale uniwersytet ocenzurował jej publikację online.

Dr Genevieve Briand , „Zastępca dyrektora ds. Stwardnienia rozsianego w ekonomii stosowanej”, wygłosiła wykład wideo, w którym zbadała zgony z powodu COVID-19 i zgony ogółem w Stanach Zjednoczonych.

Jej ustalenia zostały zebrane w artykule opublikowanym w biuletynie JHU, napisanym przez Yanni Gu, który został następnie usunięty przez uniwersytet.

W tweecie JHU oświadczył, że artykuł został usunięty, ponieważ „był używany do wspierania fałszywych i niebezpiecznych nieścisłości dotyczących skutków pandemii. Żałujemy, że ten artykuł mógł przyczynić się do rozpowszechnienia dezinformacji na temat COVID-19 ”.

Korzystając z danych zaczerpniętych ze strony internetowej rządowej agencji Centers for Disease Control (CDC), Briand zauważa, że śmierć „osób starszych pozostała taka sama przed i po COVID-19”. To odkrycie było sprzeczne z oczekiwaniami: „Ponieważ COVID-19 dotyka głównie osoby starsze, eksperci spodziewali się wzrostu odsetka zgonów w starszych grupach wiekowych. Jednak wzrost ten nie jest widoczny na podstawie danych CDC. W rzeczywistości odsetek zgonów we wszystkich grupach wiekowych pozostaje względnie taki sam ”.

Przedstawiając dane od lutego do września, zauważyła, że ​​każdego tygodnia, przed i po ataku wirusa, „średnio ponad 60 000 osób umiera tygodniowo. Tak więc 50 000 do 70 000 zgonów tygodniowo jest normalne, należy się tego spodziewać ”. W najnowszym cotygodniowym raporcie CDC odnotowano, że w 46 tygodniu 2020 r. Tylko „1260” miało COVID-19 „wymieniony jako podstawowa lub dodatkowa przyczyna zgonu”.

Porównując zgony w latach 2014–2020, Briand wykazała następnie, że chociaż dane odnotowały niewielki wzrost w 2020 r., było tylko 11 292 zgonów więcej niż w 2018 r.  skok ten jest zgodny zarówno z trendami sezonowymi, jak i historycznymi.

Biorąc za przykład rok 2018, Briand wskazała, że „wzorzec sezonowego wzrostu całkowitej liczby zgonów jest wynikiem wzrostu liczby zgonów ze wszystkich przyczyn”, przy czym „choroby serca, choroby układu oddechowego, grypa i zapalenie płuc” to trzy główne przyczyny śmierci.

Jednak analizując dane z 2020 roku w okresie sezonowym, odkryła, że ​​„zgony związane z COVID-19 przewyższały zgony z powodu chorób serca”, co było niezwykłe, ponieważ choroby serca „zawsze dominowały jako główna przyczyna zgonów”.

Porównując dane z 2020 r. z analogicznym okresem w 2018 r., wykazała, że w 2020 r. „Zamiast oczekiwanego drastycznego wzrostu wszystkich przyczyn nastąpił znaczny spadek liczby zgonów z powodu chorób serca. Jeszcze bardziej zaskakujące… że ten nagły spadek liczby zgonów obserwuje się dla wszystkich innych przyczyn ”.

W artykule biuletynu JHU stwierdzono, że „trend jest całkowicie sprzeczny z wzorcem obserwowanym we wszystkich poprzednich latach”.

 

Ponadto „całkowity spadek zgonów z innych przyczyn prawie dokładnie równy  wzrostowi zgonów spowodowanych przez COVID-19”.

Dlatego według dr Brianda „liczba zgonów spowodowanych COVID-19 jest myląca … zgony z powodu chorób serca, chorób układu oddechowego, grypy i zapalenia płuc można zamiast tego sklasyfikować jako spowodowane przez COVID-19”.

W kwietniowych tygodniach, w których odnotowano najwyższą odnotowaną liczbę zgonów, wzrost liczby zgonów z powodu COVID prawie dokładnie odzwierciedlał spadek głównych przyczyn zgonów.

Genevieve Briand kończy kilkoma podsumowującymi stwierdzeniami: „Według własnego sprawozdania CDC, w tej pandemii zgony dzieci były mniejsze niż w każdym z minionych pięciu sezonów grypowych” – dodała.

„Przez trzy z czterech tygodni, w których zgony wywołane przez COVID-19 były wyższe niż zgony z powodu chorób serca, liczba zgonów z powodu chorób serca, grypy i zapalenia płuc, przewlekłej choroby układu oddechowego i innych spadła”.

„Wszystko to wskazuje na to, że mamy wyższą liczbę zgonów z powodu COVID-19 wśród osób starszych, ponieważ każdego dnia w Stanach Zjednoczonych osoby starsze umierają częściej niż osoby młodsze”.

Briand dalej komentuje: „Dane nie pokazują, że osoby starsze umierają w większym stopniu niż zwykle. Znaleźliśmy również dowody na to, że liczby zgonów Covid 19 były mylące. Znaleźliśmy dowody, że niektóre zgony spowodowane chorobami serca, przewlekłymi chorobami układu oddechowego niższego rzędu, grypą i zapaleniem płuc itp. Zostały po prostu przeklasyfikowane jako zgony z powodu COVID-19 ”.

„Wszystko to wskazuje na brak dowodów na to, że COVID-19 spowodował jakiekolwiek dodatkowe zgony. Całkowita liczba zgonów nie przekracza normalnej liczby zgonów. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów przeciwnych ”- podsumowuje dr Briand.

 

za lifesite news