W pierwszym półroczu 2020 roku liczba Polaków w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 85 tys., co jest rekordowym spadkiem, a w stosunku do szczytu w 2017 roku ich liczba zmniejszyła się już o 206 tys. – wynika z opublikowanych w czwartek szacunków urzędu statystycznego ONS.

Według obliczeń ONS, w połowie 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 815 tys. osób mających polskie obywatelstwo. W poprzedniej takiej statystyce, przedstawiającej sytuację na koniec 2019 roku liczbę osób z polskim obywatelstwem ONS szacował na 900 tys. To oznacza największy spadek od momentu rozpoczęcia masowych migracji Polaków po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarcia brytyjskiego rynku pracy w 2004 roku.

Od 2014 roku liczba obywateli polskich w Wielkiej Brytanii rosła nieustanie do 2016 roku, po czym minimalnie spadła, ale na koniec 2017 roku osiągnęła rekord – ONS szacował, że było ich wówczas 1,021 mln. Od tego czasu zaczął się odwrotny trend, przy czym największym dotychczas spadkiem był ten zarejestrowany między połową a końcem 2018 roku – o 80 tys.

Podobnie wyglądają szacunki dotyczące osób urodzonych w Polsce. Według stanu na połowę 2020 roku ich liczba wynosiła 746 tys., podczas gdy na koniec 2019 roku było to 818 tys. Natomiast w porównaniu ze szczytowym momentem, na koniec 2017 roku, zmniejszyła się ona już o 176 tys. Liczba osób z obywatelstwem polskim jest większa niż urodzonych w Polsce, bo ta pierwsza obejmuje dzieci obywateli polskich urodzone już na terytorium Wielkiej Brytanii. W drugiej są wprawdzie także Polacy, którzy przyjęli brytyjskie obywatelstwo, ale jest to wyraźna mniejszość.

Obywatele polscy pozostają zdecydowanie największą grupą cudzoziemców zamieszkujących Wielką Brytanię. Ich liczba – 815 tys. – jest ponad dwa razy większa niż będących na drugim miejscu obywateli Rumunii – 404 tys. Dalej znajdują się obywatele Indii, Irlandii i Włoch.

Z kolei wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii urodzonych za granicą osoby urodzone w Polsce – 746 tys. – były na drugim miejscu. Więcej było tylko osób urodzonych w Indiach – 847 tys., zaś na miejscach 3-5 znalazły się osoby urodzone w Pakistanie, Rumunii i Irlandii.

Spadek liczby Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii wpisuje się w szerszy trend. W połowie 2020 roku liczba osób w każdej z pięciu wyszczególnionych grup – urodzeni w 14 starych państwach członkowskich UE, w ośmiu państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej przyjętych w 2004 roku, łącznie w Bułgarii i Rumunii, w Azji oraz reszcie świata – była mniejsza niż w połowie 2019 roku. Natomiast jeśli chodzi o osoby z obywatelstwem innym niż brytyjskie ich liczba spadła w przypadku pierwszych czterech z tych grup, a jedynie zwiększyła się – i to bardzo nieznacznie – ostatnia.

Ogółem ONS szacuje, że w połowie 2020 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 9,2 mln osób urodzonych poza jej granicami, zaś liczba osób bez brytyjskiego obywatelstwa wynosiła 6,0 mln. Stanowiło to spadek odpowiednio o 246 tys. i 231 tys. w stosunku do połowy 2019 roku.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)