12 lutego, 2021  miała się odbyć pierwsza rozprawa w bezprecedensowej sprawie, którą Reducie Dobrego Imienia wytoczył przedstawiciel tzw. Nowej Polskiej Szkoły Badania Holokaustu Jan Grabowski.
Niestety z powodu choroby sędziego rozprawa się nie odbędzie, a o nowym terminie rozpoczęcia procesu oraz w postępach w sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować czy tamy na stronach http://www.anti-defamation.org/

Otóż półtora roku po wydaniu w 2017 r. przez RDI stanowiska kwestionującego rzetelność metodologii prac naukowych Jana Grabowskiego, ten pracujący na stanowisku profesora na Uniwersytecie Ottawy w Kanadzie historyk złożył pozew. RDI przesłała do sądu obszerną odpowiedź, w której m.in. podnosi wybiórcze traktowanie badanych i przywoływanych przez Grabowskiego źródeł. Jan Grabowski to także autor tezy, że „Polacy przyczynili się do śmierci 200 000 Żydów”.

Zdaniem RDI Grabowski wchodząc na drogę sądową chciał powstrzymać zagwarantowane konstytucyjnie prawo krytyki. Warto zapamiętać, że ww. sprawa została wytoczona w lutym 2019 r. i jest chronologicznie pierwsza, przed sprawą Filomeny Leszczyńskiej, która wyniknęła dopiero w marcu 2019 r.

Poniżej kontynuacja tekstu

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: http://www.anti-defamation.org/aktualnosci/historyk-grabowski-kontra-reduta-dobrego-imienia-pierwsze-starcie-juz-12-lutego-w-sadzie-okregowym-w-warszawie/.