Gdyby wybory odbywały się w maju, PiS uzyskałoby 33 proc. poparcia wśród osób deklarujących udział w głosowaniu; Polska 2050 Szymona Hołowni – 17 proc., a KO – 11 proc. – wynika z sondażu CBOS. Do Sejmu weszłyby też Lewica i Konfederacja – po 6 proc. poparcia. Poza Sejmem znalazłoby się PSL oraz Kukiz’15.

Jak podkreśla CBOS, maj nie przyniósł większych zmian w rankingu popularności partii politycznych i nadal ugrupowaniem mającym najwięcej zdeklarowanych wyborców pozostaje Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem.

Na tę formację zamierza głosować 33 proc. uprawnionych do głosowania (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do badania kwietniowego).

Na drugim miejscu, tak jak w ubiegłych miesiącach, lokuje się Polska 2050 Szymona Hołowni popierana przez 17 proc. wyborców, (wzrost o 1 punkt procentowy). Jak zaznacza CBOS ta formacja umacnia się na pozycji lidera opozycji.

Na KO chciało głosować 11 proc. badanych, o 3 punkty procentowe mniej niż w kwietniu. Równie niski wynik KO odnotowała w marcu. To największa zmiana w poparciu dla ugrupowań politycznych w tym miesiącu – podkreślono.
W tym miesiącu zarówno Lewica, jak i Konfederacja zyskały przychylność 6 proc zdeklarowanych wyborców (w obu przypadkach wzrost poparcia o 1 punkt procentowy). Poniżej wyborczego progu plasują się majowe notowania PSL-Koalicji Polskiej (2 proc., wzrost o 1 punkt procentowy) oraz Kukiz’15 (1 proc., bez zmian).

Jak podkreśla CBOS na wysokim poziomie utrzymuje się odsetek Polaków chcących wziąć udział w wyborach, ale niemających sprecyzowanych preferencji wyborczych. 19 proc. zdeklarowanych uczestników wyborów wstrzymuje się z wyrażeniem jednoznacznego poparcia dla którejkolwiek z partii politycznych; 5 proc. zdeklarowanych wyborców „z jakichś powodów nie chce lub obawia się” ujawnić w sondażu swoje preferencje partyjne. W sumie sympatie prawie jednej czwartej zdeklarowanych uczestników wyborów pozostają nieznane.

Do lokali wyborczych w maju udałoby 75 proc. uprawnionych do głosowania, o dwa punkty procentowe więcej niż w kwietniu.

 

Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 16 maja 2021 roku na próbie liczącej 1163 osoby (w tym: 54,8 proc. metodą CAPI, 30,0 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).

 

pap