Covid, amfetamina i terroryści wykrywani po odchodach

Wiele miejscowości w Kanadzie polega na analizie ścieków jako systemie wczesnego ostrzegania o wzroście przypadków COVID-19. Zespół naukowców opracował nowy algorytm, który może wykorzystywać dane dotyczące ścieków, aby określić, w których dzielnicach doszło do zachorowań na COVID-19.

Algorytm ten został opracowany przez profesorów Uniwersytetu Toronto Odeda Bermana, MIT Richarda Larsona i York University Mehdi Nourinejada.

Obecnie wiele władz municypalnych pobiera próbki nieoczyszczonych ścieków lub osadów ściekowych i zleca   testy w celu określenia miana wirusa w próbkach. Naukowcy i urzędnicy ds. zdrowia publicznego wykorzystują te dane do przewidywania wzrostu lub spadku zgłoszonych przypadków COVID-19 w całym mieście.

Algorytm opiera się na automatycznych czujnikach zainstalowanych w wybranej liczbie strategicznie rozmieszczonych studzienek w celu wykrycia obecności pozostałości SARS-CoV-2 w ludzkich odchodach. Naukowcy twierdzą, że do systemu kanalizacyjnego, który ma 2000 studzienek, potrzeba tylko siedmiu czujników.

Jeśli czujnik wykryje obecność wirusa, naukowcy zajmujący się zdrowiem publicznym mogliby przeprowadzić testy   kilku studzienkach powyżej czujnika, które ostatecznie określiłyby, w której okolicy doszło do epidemii.

To wszystko można zrobić w jeden dzień, by następnie skontaktować się z mieszkańcami danej  okolicy w celu przeprowadzenia testów na COVID-19 i w razie potrzeby ich odizolować, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa

„Szybkość jest tym, czego potrzebujemy ponieważ w międzyczasie nowo zarażona osoba może zarazić innych” – stwierdza Berman w komunikacie prasowym.

Czujniki te nie są jeszcze dostępne, ale są opracowywane przez naukowców z Izraela.

Co więcej, naukowcy twierdzą, że ten algorytm można wykorzystać do śledzenia także innych wirusów, Spekulują również, że analiza chemikaliów w kanalizacji może być nawet wykorzystana do określenia lokalizacji wytwórców bomb i laboratoriów metamfetaminy.

„W rzeczywistości system kanalizacyjny społeczności zawiera prawie nieograniczone informacje na temat ludzkiego zdrowia i zachowania” – piszą autorzy.​