Andrzej Kumor komen­tu­je naj­now­sze donie­sie­nia na temat wybo­rów w Kana­dzie, pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych oraz segre­ga­cji sanitarnej