Andrzej Kumor, tym razem z Kra­ko­wa — opo­wia­da o swo­im ojcu