Kumor: waha­dło pokoleniowe

Skąd się bio­rą Pola­cy bio­rą­cy udział w anty­re­li­gij­nych bluź­nier­czych bur­dach pod egi­dą LGBTQ?