Przepraszam, którędy na Gdynię?

Andrzej Kumor komentuje najnowsze rozporządzenie kanadyjskich władz federalnych zakazujące podróżowania osobom niezaszczepionym. Między innymi dotyczy to również osób wylatujących z kanadyjskich lotnisk zagranicę. Niezaszczepieni przeciwko Covid nie będą mogli też wejść na pokład statków morskich ani podróżować koleją. Te drakońskie przepisy powinny zostać podważone na gruncie praw krajowych i międzynarodowych, a także stać się przedmiotem protestów. Podobnie protestować powinniśmy przeciwko zwalnianiu z pracy osób niezaszczepionych. Sytuacja taka dotyka wielu mieszkających w Kanadzie Polaków. Niestety nikt nie stara się im pomóc; są pozostawieni sobie samym.