Spotkaliśmy się na Rynku Głównym w Peterborough w sobotę 6 listopada o 16:00. Zabrzmiały pieśni – Bogurodzica, Suplikacja Święty Boże, Pieśń Konfederatów Barskich. Po 2 przemówieniach jak niżej wymarsz do Zagłębia w Central Park ulicami miasta, tradycyjne hasła – Raz sierpem raz młotem, Nie tęczowa nie laicka, Narodowe Siły Zbrojne, Duma.

W zagłębiu złożono kwiaty i zapalono znicze na Pomniku Polskich Sil zbrojnych, potem Hymn Narodowy w całości z odpaleniem rac.

MARIUSZ – DEFENDERS OF POLISH GRAVES

NIEPODLEGŁOŚĆ

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym.” – takimi słowami Marszałek napominał i przestrzegał rodaków w kwestii wolności Ojczyzny.

Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba jej bronić i o nią walczyć. Dwa lata po odzyskaniu przez naszą ukochaną Ojczyznę niepodległości mało brakowało by Polska znów znikła z mapy Europy pod bolszewickim zaborem. Dziś przypominamy bohaterska bitwę Warszawską zwaną Cudem nad Wisłą.

Rocznica naszego zwycięstwa z 1920 roku nie jest tylko polskim świętem jest świętem całej Europy, która dzięki naszemu poświęceniu uniknęła kolejnej wojny. Sierpniowe dni 1920 r. zapisały się na trwałe w historii Polski. Wtedy właśnie w ciągu tych kilku sierpniowych dni osiągnęliśmy historyczne zwycięstwo nad bolszewikami.

Polacy mieli małą szansę wyjścia zwycięsko z tej bitwy. Prasa komunistyczna oraz niektórzy optymiści w Niemczech już ogłosili upadek Warszawy. Bolszewicy przygotowywali już własny komitet rewolucyjny dla Polski na czele z Feliksem Dzierżyńskim, Julianem Marchlewskim i Feliksem Konem, czyli polskich komunistów stojących po stronie bolszewickiej Rosji. Wtedy to w połowie sierpnia 1920 r. Armia Polska zadała przeciwnikowi druzgocący cios, którego nikt się nie spodziewał.

Latem 1920 roku wojska sowieckie nieprzerwanie parły na zachód. Dążono do rozszerzenia rewolucji w Europie, na przeszkodzie zdawało się stać tylko świeżo odrodzone państwo polskie.

Pod koniec lipca na czele frontu północnego stanął gen. Józef Haller. Na początku sierpnia podporządkowano mu: 5 Armię gen. Sikorskiego, osłaniającą Warszawę od północy, 1 Armię gen. Latinika, broniącą tzw. przedmościa warszawskiego, oraz 2 Armię gen. Roli, chroniącą stolicę od południa.

Bitwa o Warszawę rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opracował i wcielił w życie szef sztabu generalnego Gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski. Głównym celem operacji było odcięcie korpusu Gaj-Chana od armii Tuchaczewskiego i od zaplecza oraz wydanie skoncentrowanej bitwy na przedpolu Warszawy.

Bitwa Warszawska rozegrała się w dniach 13–15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy, jej apogeum zaś przypadło na 15 sierpnia, czyli święto Matki Boskiej Królowej Polski. W wyniku bitwy oddziały sowieckie dowodzone przez Michała Tuchaczewskiego i Siemiona Budionnego zmuszone zostały do odwrotu.

Część żołnierzy polskich i jeńcy bolszewiccy twierdzą, że w czasie walk ukazała się im Matka Boska, co później posłużyło do stwierdzenia, że zwycięstwo Armii Polskiej było cudem.

W wyniku Bitwy Warszawskiej straty strony polskiej wyniosły: ok. 4,5 tys. zabitych, 22 tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Straty zadane Sowietom nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tys. żołnierzy Armii Czerwonej poległo lub było ciężko rannych, 60 tys. trafiło do polskiej niewoli, a 45 tys. zostało internowanych przez Niemców. Według odnalezionych w ostatnich latach i ujawnionych w sierpniu 2005 r. dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego, już we wrześniu 1919 r. szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez por. Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem m.in. dzięki znajomości planów i rozkazów nieprzyjaciela, a także umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo.

Zwycięstwo Polaków zmusiło władze sowieckie do rozpoczęcia rokowań pokojowych, najpierw w Mińsku, potem w Rydze.

Bitwa Warszawska stworzyła Polakom szansę doprowadzenia wojny do zwycięskiego końca i ocaliła niepodległy byt Rzeczypospolitej. Zwycięstwo nad Rosją Sowiecką, niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych, miało dla Polski ogromne znaczenie moralne. Było to pierwsze od zmierzchu I Rzeczypospolitej wielkie zwycięstwo odniesione samodzielnie przez Wojsko Polsko nad siłami zbrojnymi potężnego do niedawna zaborcy, który krwawo stłumił trzy powstania narodowe. Umożliwiło ono II Rzeczypospolitej prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej niezależnej od interesów obcych mocarstw. Pozwoliło wychować młode pokolenie Polaków w polskiej tradycji i polskim patriotyzmie.

Bitwa Warszawska została uznana za 18 przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.

 

Cześć i Chwała Obrońcom Polski!!!

 

KRZYSZTOF – KOMITET OBRONY POLSKI – WIELKA BRYTANIA

O Niepodległość Polski walczyli nasi przodkowie i po odzyskaniu musieli ja bronić przed Armią Czerwoną. Warto postawić pytanie czy dziś Polska pozostaje Niepodległa? Kwestie kowidowe są tu odrębne, ale warto zauważyć, że jak demonstrują aborcjonistki to kowidu nie ma, a jak na ulice wyjdą patrioci tak jak to będzie 11 listopada b.r. to zaraz się nasila.

Polska wstąpiła do UE w2004 ale wtedy była to inna unia. Dziś UE dąży do federalizacji i superpaństwa. W jaki sposób jakiś sędzia lub komisarz może narzucać milion dziennie kary za reformy sadownictwa i kopalnię węgla? A jeśli przejdzie federalizacja to naczelnikiem Wojska Polskiego nie będzie Prezydent tylko jakiś niemiecki generał. Anglia wystąpiła z Unii m.in. bo ich kosztowało to 50 milionów funtów dziennie, z tym ze cześć tej sumy wracała w dotacjach unijnych, – ale, tak jak w Polsce, były to dotacje np. na ‘Zrównoważony Rozwój ‘lub projekty klimatyczne. Polskie gospodarstwo, rolnictwo, przemysł i kopalnie są niszczone na korzyść międzynarodowych korporacji. Nie jest to najazd zbrojny, ale stopniowe zmiany.

Prof. Jaime Nogueira Pinto, portugalski politolog, pisze, że na bazie marksizmu i leninizmu powstała dziś w Europie ideologia głosząca potrzebę zniesienia granic państwowych, społecznych i płciowych. Odnotował, że hasła te coraz bardziej wpisują się w tzw. „wartości europejskie”.

„Ta nowa Bitwa Warszawska w obronie polskiego rządu przeciwko tęczowemu dyktatowi Brukseli, po stronie narodu, który odparł już agresje z wielu różnych stron, będzie bardzo ważna, jeśli nie decydująca”

Jest to ekstremalny punkt widzenia i sensacyjne użycie nazwy „Bitwa Warszawska”, ale jednak wskazuje na ograniczanie naszej Niepodległości. Tak jak onegdaj, musimy jej bronić przez działalność w społeczeństwie.

Dziś upamiętniamy naszych bohaterów, żołnierzy, którzy zdobyli nam Niepodległość, i będziemy jej bronić!

Cześć i Chwała Bohaterom!

 

Podziekowania za zdjęcia Defenders i inni, wsparcie i ogłoszenia Polska Niepodległa Londyn i inni, afisze i zdjęcia Mateusza, i wszystkim przybyłym.

Krzysztof Jastrzembski, Londyn