Zbigniew Rau udzielił wywiadu dla stacji Deutsche Welle,  wskazał, że Mińsk dąży do “politycznej destabilizacji” Polski poprzez nieustające ataki migrantów na  strażników granicznych .

Minister obwinił również Rosję za próby “złamania europejskiej solidarności i jedności” nie tylko poprzez podsycania konfliktu na granicy, ale także eskalowanie napięcia na granicy z Ukrainą oraz spekulowanie cenami gazu.

Rau zapewnił, że Polska będzie wspierać Ukraińców “w taki sposób, o jaki poproszą”.

Szef polskiej dyplomacji wskazał, zagrożenie rosyjskie jest brane bardzo poważnie pod uwagę. – Należy liczyć się bardzo poważnie z takim scenariuszem, pamiętając, że polityka Rosji w stosunku do sąsiadów polega na rewizji granic – mówił.

Również Premier Morawiecki ostrzega, że ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne. – Niewątpliwie, po raz pierwszy od trzydziestu lat, widzimy kumulację wielu groźnych zdarzeń inicjowanych przez Kreml – powiedział.

– Gloryfikacja udziału Rosji sowieckiej w tak zwanej Wojnie Ojczyźnianej, akumulacja rezerw walutowych wskazują, że Rosja na coś się przygotowuje. Na co? Tego jeszcze do końca nie wiemy. Ale musimy zakładać najgorsze scenariusze – powiedział Morawiecki.