W sobo­tę 11 listo­pa­da o 7.30 pm odby­ło się odsło­nię­cie figur­ki Mat­ki Boskiej przy koście­le Our Mary of Leba­non na Queen st w Toron­to. Z zeszłym roku pisa­li­śmy o tym, jak pewien wan­dal obciął Mat­ce Bożej przed tym kościo­łem głowę.

nade­sła­ła p. Bar­ba­ra Ossowska

 

Nisz­cze­nie kato­lic­kich sym­bo­li reli­gij­nych to nie “hate cri­me”, lecz “pso­ta”