Życzenia składają nasi polonijni duszpasterze:
o. Janusz Błażejak OMI – proboszcz parafii św. Kazimierza
o. Jacek Nosowicz OMI – proboszcz kościoła św. Maksymiliana Kolbe
o. Wojciech Kurzydło OMI – proboszcz kościoła św. Eugeniusza de Mazenod
o. Janusz Jajeśniak OMI – proboszcz kościoła św. Stanisława Kostki
o. Jacek Cydzik CSsR – opiekun duchowy Rodziny Radia Maryja w Kanadzie
o. Adam Filas OMI – przewodniczący Prokury Misyjnej