Rowe­rem po Toronto

Od Hum­ber Bay Park West do fil­trów w Scar­bo­ro­ugh — R.C. Har­ris Water Tre­at­ment Plant czę­ścio­wo timelaps