Partie  z dziesięciu państw członkowskich UE połączyły siły na sobotnim szczycie w Madrycie, obiecując bronić narodowej suwerenności swoich krajów atakowanej przez federalistyczne zakusy Brukseli.

Ich przedstawiciele, w tym premier Węgier Victor Orban, premier Polski Mateusz Morawiecki i lider National Rally Marine Le Pen, podpisali w Madrycie wspólne porozumienie, potwierdzające  zobowiązanie do wzajemnej pomocy w ochronie suwerenność narodów Europy.

Podpisanie  dokumentu jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie  ze strony sił, które dążą do przekształcenia Unii [Europejskiej] w zideologizowane federalistyczne superpaństwo.

Poniżej kontynuacja tekstu

Uczestnicy hiszpańskiego szczytu, którego gospodarzem był lider Vox Santiago Abascal, powiedzieli, że działania Brukseli są szkodliwe dla europejskiej demokracji i mogą oznaczać upadek Europy.

W dokumencie zatytułowanym „podstawa wspólnej pracy kulturalnej i politycznej, przy poszanowaniu roli obecnych grup politycznych”, dziesięć partii podkreśliło swoje obawy dotyczące narzucania ideologii przez Brukselę, działania, którym brakuje  demokratycznej legitymacji.

Dokument wskazuje na politycznie motywowane ataki UE na Polskę i Węgry w kwestii nielegalnej imigracji oraz ideologii  LGBT jako przykład przekraczania jurysdykcji UE.

Delegaci zobowiązali się również do prowadzenia kampanii zachęcającej instytucje europejskie do ochrony tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich.

 

Oprócz suwerenności narodowej głównym tematem był kryzys demograficzny Europy i nielegalna imigracja. Uczestnicy  potępili politykę imigracyjną promowaną przez Brukselę która, jak stwierdzili, ma katastrofalne skutki w Europie. Dodatkowo zgodzili się prowadzić kampanię na rzecz powrotu wszystkich nielegalnych imigrantów w UE do krajów pochodzenia.

Domagano się reformy europejskiego systemu azylowego sugerując, że nielegalni migranci powinni pozostać  w kraju, w którym  zgłaszają wniosek azylowy  i być upoważnieni do poruszania się po europejskim „wspólnym obszarze ” dopiero po zatwierdzeniu tego wniosku.

Uczestnicy konferencji zobowiązali się również do połączenia sił i lepszej koordynacji podczas głosowania nad konkretnymi kwestiami w Parlamencie Europejskim, aby zapewnić im większą szansę przeciwstawienia się  zagrożeniu europejskim federalizmem.