Otta­wa pią­tek po połu­dniu, poli­cjant kopie leżącego.