Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o udzieleniu swapa walutowego Narodowemu Bankowi Ukrainy maksymalnie do kwoty 4 mld PLN – poinformował NBP.

„Narodowy Bank Polski w pełni solidaryzuje się z Narodowym Bankiem Ukrainy oraz z całym ukraińskim narodem w obliczu rosyjskiej agresji zbrojnej. Deklarujemy wszelką niezbędną pomoc dla Narodowego Banku Ukrainy” – czytamy w kolejnym komunikacie NBP.

Banki Ukrainy swap walutowy daje możliwość zabezpieczenia płynności finansowej w innej walucie niż ukraińska hrywna. Oznacza to, że takie pozyskiwanie dodatkowej płynności odbędzie się dla Ukrainy bez ponoszenia ryzyka kursowego.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Co to jest swap walutowy?
Transakcja zwrotnej wymiany walut FX SWAP polega na jednoczesnym kupnie/sprzedaży określonej ilości waluty bazowej za walutę kwotowaną w danym dniu po kursie pierwszej wymiany ustalonym w momencie zawarcia transakcji i na odsprzedaży/odkupieniu tej samej kwoty waluty bazowej za walutę kwotowaną w określonej dacie w przyszłości po kursie drugiej wymiany ustalonym w momencie zawarcia transakcji.