W piątek rozpoczyna się CNE, ale radna Kristyn Wong-Tam obawia się, czy 18-dniowa impreza będzie bezpieczna. 21 lipca 170 inspektorów z Technical Standards and Safety Authority (TSSA) rozpoczęło strajk po tym, jak ich pracodawca nie mógł osiągnąć porozumienia ze związkiem zawodowym Ontario Public Service Employees Union (OPSEU). W związku z tym organizatorzy wystawy musieli zatrudnić inspektorów i konsultantów zewnętrznych, by zapewnić, że cały sprzęt rozrywkowy spełnia wymagania norm bezpieczeństwa.

Zdaniem Wong-Tam zatrudnianie stron trzecich do inspekcji oznacza mniejszą dbałość o bezpieczeństwo i obniża poziom bezpieczeństwa publicznego. W obecnej sytuacji nie możemy mieć pewności, że inspekcje będą prowadzone z odpowiednią starannością. Radna przypomniała o wydarzeniu z 5 sierpnia, kiedy to podczas Campbellford Fair na wesołym miasteczku troje dzieci zostało rannych.

Wong-Tam podkreśla, że obie strony powinny wrócić do stołu negocjacyjnego i osiągnąć porozumienie, by inspektorzy TSSA mogli jak najszybciej wrócić do pracy.

CNE oświadcza, że w dalszym ciągu będzie utrzymywać najwyższe standardy w branży. Darrell Brown, dyrektor wystawy, powiedział, że komentarze Wong-Tam o niemożności zapewnienia bezpieczeństwa są błędne. Dodał, że po dwóch latach pandemii CNE dobrze przygotowuje się do powrotu wystawy. Każdego roku urządzenia w parku rozrywki i instalacje z jedzeniem są sprawdzane przed otwarciem imprezy. Brown powiedział, że zarząd TSSA prewencyjnie sprawdzał sprzęt, który będzie używany w czasie CNE, gdy był on używany podczas wcześniejszych targów i festynów, przed przywiezieniem go do Toronto. Poza tym do inspekcji są zatrudnieni wykwalifikowani konsultanci i certyfikowani inżynierowie, a standardy bezpieczeństwa są spełniane nawet z nawiązką.

TSSA zapewniło, że ma plany działania podczas akcji strajkowej i zapewnia, że wszystkie urządzenia rozrywkowe pozostające pod kontrolą TSSA miały przeprowadzoną obowiązkową roczną kontrolę. Kilka dni wcześniej, 21 lipca, urząd oświadczył, że będzie odpowiadał na poważne zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa i będzie przeprowadzał inspekcje miejsc najwyższego ryzyka, a także miejsc krytycznych, takich jak szpitale czy domy opieki.

Negocjacje pierwszej umowy zbiorowej między TSSA i OPSEU trwają od jesieni zeszłego roku. TSSA twierdzi, że zaproponowało dobre warunki i negocjowało w dobrej wierze, ale OPSEU po kilku spotkaniach negocjacyjnych wykazywało intencję podjęcia akcji strajkowej. TSSA nie rozumie takiego postępowania i uważa, że związek celowo stawia pracodawcę w złym świetle.

Canadian National Exhibition rozpoczyna się w piątek i potrwa do poniedziałku 5 września.