Justin Trudeau stwierdził, że ograniczenia i nakazy antypandemiczne zostaną wprowadzone ponownie jesienią i zimą, jeśli nie zostanie spełniony cel 85-90% wyszczepiania boosterami.