Canada Christian College, szkoła wyższa prowadzona przez konserwatystę społecznego Charlesa McVety, nie uzyskała statusu uniwersytetu, który jest przyznawany na podstawie rekomendacji niezależnej rady prowincyjnej, Postsecondary Education Quality Assessment Board (PEQAB). Proces rozpatrywania aplikacji trwał kilka miesięcy. Po tym czasie rada przygotowuje rekomendacje dla ministra zajmującego się szkolnictwem wyższym. W przypadku Canada Christian College wniosek został odrzucony.

Taka procedura zawsze musi być dopełniona w przypadku prywatnych szkół wyższych, które chcą rozszerzyć swoje uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych i prowadzenia nowych programów. Inna możliwość to nadanie uprawnień na mocy ustawy przez parlament.

Charles McVety znany jest z krytycznych wypowiedzi na temat islamu, “małżeństw” homoseksualnych, prowincyjnego programu edukacji seksualnej i nauczania teorii ewolucji. Jego uczelnia, która kształci w zakresie teologii, edukacji religijnej i poradnictwa chcrześcijańskiego, chciała nadawać stopnie “bachelor of science and arts”. Wnioskowała też o zmianę nazwy na Canada University and School of Graduate Theological Studies

Wniosek o nadanie statusu uniwersytetu jest konsekwencją ustawy nr 213, przyjętej jesienią ubiegłego roku. Ustawa weszła w życie w grudniu. Prywatny college religijny miał być przekształcony w uniwersytet, przy czym rząd powtarzał, że będzie brał pod uwagę opinię PEQAB.

Prowincja była krytykowana za przyjęcie takiej ustawy. McVety’emu wytykano jego poglądy i przypominano, że dobrze zna premiera Douga Forda, który chce mu zrobić przysługę.

Negatywną decyzję PEQAB chwali NDP. posłanka Laura Mae Lindo, była dyrektor ds. równości i różnorodności na Wilfrid Laurier University, podkreśliła, że taka sprawa nigdy nie powinna być przedmiotem ustawy. W Ontario nie ma miejsca na legitymizowanie nienawiści i dyskryminacji, mówi posłanka.