„Musimy spłaszczyć krzywą”: stwierdziła Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen  proponując obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej dla konsumentów w związku z nadchodzącym kryzysem energetycznym

Ponieważ Rosja ograniczyła dostawy gazu ziemnego do Unii Europejskiej, kraje uzależnione od dostaw na codzienne potrzeby stoją w obliczu kryzysu energetycznego .

W środę  Leyen podzieliła się swoim planem energetycznym podczas konferencji prasowej.

„Widzimy globalny niedobór energii. Więc jedno jest pewne, musimy oszczędzać energię elektryczną, ale musimy ją oszczędzać w inteligentny sposób” – powiedziała.

„Więc musimy spłaszczyć krzywą i uniknąć szczytowych poborów” – powiedziała Leyen. „Zaproponujemy obowiązkowy cel ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Aby to osiągnąć, będziemy ściśle współpracować z państwami członkowskimi”.

Bloomberg wyjaśnia, że bezpośrednio ograniczyłoby to ilość energii elektrycznej, jaką przeciętni konsumenci mogliby zużyć.

UE planuje zaproponować dwa cele redukcji. Pierwszy z nich wymagałby od rządów wprowadzenia środków, które ograniczyłyby ogólne zużycie energii elektrycznej od wszystkich konsumentów o 10-15%. Drugi byłby ukierunkowana na najdroższe godziny poboru i wymagałaby obowiązkowej redukcji zużycia netto o co najmniej 5% w godzinach szczytu.

Według Bloomberg News propozycja sugeruje, że „limit ceny energii dla elektrowni, które nie wykorzystują gazu, można ustalić na poziomie 200 euro (198,07 USD) za megawatogodzinę”.

Proponuje również   „tymczasowe ograniczenie ceny gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej” oraz podatek od nadmiarowych zysków dla firm paliw kopalnych.

Plan został szybko wyszydzony w Internecie przez tych, którzy wyśmiewali frazę „spłaszczyć krzywą”, która była szeroko stosowana podczas  pandemii Covid.