Jak już informowaliśmy, w niedzielę na izraelskim portalu „Times of Israel” opublikowany został anglojęzyczny artykuł zatytułowany „Polska domaga się reparacji za Żydów zabitych przez Polaków”. Autor odnosząc się do zaprezentowanego przez polskie władze raportu dotyczącego strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej, ocenił, że „raport przytacza śmierć Żydów zabitych przez obywateli polskich, a nie nazistów, będący próbą wybielania polskich zbrodni podczas Holokaustu”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Jest to element kampanii, którą widzimy od wielu lat”

Sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn ocenił, że „jest to element kampanii, którą widzimy od wielu, wielu lat i to kampanii o zasięgu światowym”.

– Ta cała narracja, która nie pierwszy raz pojawia się w mediach izraelskich, obarcza winą Polaków za zbrodnie z okresu II wojny światowej – dodał.

– Zawarte w artykule stwierdzenia są dla nas zupełnie oburzające, a przede wszystkim sprzeczne z faktami i prawdą historyczną. Główny przekaz, który z tego tekstu płynie, to to, że polska de facto jest odpowiedzialna za współsprawstwo holokaustu, za współpracę z niemiecką III rzeszą na rzecz wymordowania Żydów – powiedział.

Żaryn podkreślił, że jego zdaniem jest to „przejaw manipulowania historią zagłady Żydów”, a Polska powinna podejmować działania na gruncie dyplomatycznym i prawnym, aby tego typu publikacje nie miały miejsca.

– Musimy wzmocnić działania placówek dyplomatycznych, działania odpowiednich instytucji, które na gruncie działań informacyjnych czy edukacyjnych będą odpowiadały na tego typu publikacje – dodał.

 Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP zaznaczył, że należy wzmacniać działania już dziś podejmowane przez struktury związane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej czy w ramach funkcjonowania służb specjalnych. Tworzony przez niego zespół ma być odpowiedzialny za koordynacje tych działań.

Zapytany o to, jak liczna powinna być jednostka odpowiedzialna za walkę z dezinformacją w przestrzeni informacyjnej, ocenił, że „w takich zespołach właściwie każda liczba będzie za mała”. „Na pewno potrzebne jest około kilkudziesięciu ekspertów, którzy na bieżąco będą funkcjonowali i pracowali w takim zespole”.

Żaryn – dotychczasowy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych – został w piątek powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednocześnie premier wyznaczył go na pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

za PAP