Ogłoszony 13 września pakiet federalny mający na celu pomoc osobom o niskich dochodach w walce z inflacją prawdopodobnie spowoduje wzrost inflacji, uważa ekonomista Scotiabank .

„Będziemy oceniać konsekwencje presji cenowej w pierwszej połowie roku [pierwsza połowa roku], ale wydaje się rozsądne założenie, że zwiększy to presję na wartość inflacji bazowej w stosunku do tego, co miałoby miejsce w innym przypadku, a tym samym pogorszy sytuację Banku Kanadyjskiego w sprawie polityki pieniężnej” – napisał 13 września Derek Holt, wiceprezes i szef ekonomii rynków kapitałowych w Scotiabank.

Ogłaszając we wtorek pakiet 4,5 miliarda dolarów, premier Justin Trudeau powiedział, że środki są „wystarczająco ukierunkowane, że jesteśmy przekonani, że nie przyczynią się do wzrostu inflacji”.

Środki obejmują podwojenie rabatu GST przez sześć miesięcy, pierwszą fazę krajowego programu opieki dentystycznej oraz jednorazową wypłatę zasiłku na czynsz w wysokości 500 dol. dla Kanadyjczyków o niskich dochodach, którzy płacą co najmniej 30 procent swoich dochodów na czynsz.

Holt powiedział, że najnowsze dane o inflacji w USA i nowa pomoc Ottawy zwiększają prawdopodobieństwo, że stopa procentowa przekroczy 4% do grudnia, jeśli nie do października ”.

Bank of Canada podniósł swoją stopę procentową o 75 punktów bazowych do 3,25 procent 7 września i zapowiedział, że będzie kontynuował politykę zacieśniania ilościowego. Luzowanie ilościowe, w ramach którego banki centralne kupują papiery wartościowe i obligacje rządowe od instytucji finansowych, aby utrzymać niskie stopy procentowe, doprowadziło do ogromnego wzrostu podaży pieniądza.

BoC planuje kolejne ogłoszenia dotyczące stawek na 26 października i 7 grudnia.