11 listopada (Reuters) – Komitet dekolonizacyjny ONZ przyjął projekt rezolucji palestyńskiej z prośbą o opinię doradczą Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przedłużającej się okupacji Izraela.

Rezolucja zatwierdzona w siedzibie ONZ w Nowym Jorku prosi, aby Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) “pilnie” rozważył “przedłużającą się okupację, osadnictwo i aneksję terytoriów palestyńskich” przez Izrael, które, jak stwierdzono, naruszają prawo Palestyńczyków do samostanowienia.

Izrael zdobył Zachodni Brzeg, Gazę i Wschodnią Jerozolimę – obszary, które Palestyńczycy chcą mieć za sobą państwo – w wojnie na Bliskim Wschodzie w 1967 roku. Sponsorowane przez USA negocjacje utknęły w martwym punkcie w 2014 roku.

Palestyński minister spraw zagranicznych Rijad al-Maliki powiedział w oświadczeniu, że 98 krajów poparło rezolucję, 52 wstrzymało się od głosu, a 17 głosowało przeciw.

Al-Maliki z zadowoleniem przyjął głosowanie i opisał rezolucję jako “dyplomatyczny i prawny przełom”, który “otworzy nową erę pociągania Izraela do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne”.

Ambasador Izraela przy ONZ Gilad Erdan powiedział, że wzywając do zaangażowania MTS, “Palestyńczycy likwidują  wszelkie szanse na pojednanie”.

MTS po raz ostatni rozważał konflikt w 2004 roku, kiedy orzekł, że izraelska bariera separacyjna jest nielegalna. Izrael temu zaprzecza.

W związku z głosowaniem w ONZ stanowisko Polski skomentował stały ambasador Izraela w Polsce przytaczając tweet stałego przedstawiciela Izraela w ONZ.