Prawie w ostatniej godzinie negocjacji, zanim planowany strajk 55 000 pracowników wspierających edukację zamknąłby  większość szkół w Ontario, rząd poinformował, że po intensywnych weekendowych negocjacjach osiągnięto wstępne porozumienie ze związkami zawodowymi.

Minister edukacji Stephen Lecce powiedział, że umowa „zapewni stabilność nauczania” i zatrzyma 2 miliony dzieci w klasach.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Zastrzegł, że nie poda dalszych szczegółów, do czasu aż członkowie związku będą głosować nad wstępną umową, ale że rząd „doprowadził do porozumienia [tak], że każda ze stron odchodzi od stołu z czymś, co chciała osiągnąć”.

Oczekuje się, że głosowanie członków związku rozpocznie się 24 listopada i zakończy w następny weekend.

Lecce powiedział, że „po dwóch bardzo trudnych latach pandemii” dzieci muszą wrócić do szkoły i do swoich przyjaciół.

Związek ogłosił pięciodniowy strajk 16 listopada, po dwudniowym strajku, który dwa tygodnie wcześniej zamknął wiele szkół w Ontario.