Po powszechnym  oburzeniu kanadyjski sprzedawca odzieży Simons przerwał kontrowersyjną kampanię reklamową pro-eutanazji.

Firma odzieżowa Simons z Quebecu usunęła kontrowersyjną kampanię reklamową „Wszystko jest pięknem” – towarzyszący jej film zawierał tytuł „Najpiękniejsze wyjście” – po tym, jak spotkała się z licznymi oskarżeniami, że reklama promuje tzw. wspomagane samobójstwo.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Kampania, która rozpoczęła się pod koniec października, przez cały listopad budziła kontrowersje w mediach społecznościowych. Od 1 grudnia reklamy nie są już wyświetlane na oficjalnej stronie internetowej firmy ani na stronie YouTube.

Kampania reklamowa przedstawiała historię 37-letniej kobiety z Kolumbii Brytyjskiej, Jennyfer Hatch, która 23 października zdecydowała się na samobójstwo wspomagane przez lekarza z powodu chronicznego bólu, którego doświadczała z powodu zespołu Ehlersa-Danlosa .

Firma twierdziła, że ​​intencją  filmu było, aby był „inspiracją”, a dyrektor generalny Peter Simons stwierdził: „Naprawdę czuliśmy – po wszystkim, przez co przeszliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat i przez co wszyscy przeszli –  aby zrobić projekt, który jest mniej zorientowany komercyjnie, a bardziej skoncentrowany na inspiracji i wartościach, które są nam drogie”.

Reagując na oświadczenie Simonsa, Jonathon Van Maren z LifeSiteNews żartował: „Jedną z tych wartości najwyraźniej jest wspomagane samobójstwo”.

Podczas gdy politycy w dużej mierze milczeli pomimo oburzenia ze strony opinii publicznej, lider Partii Ludowej Kanady, Maxime Bernier, przeszedł do ofensywy, nazywając reklamę i szerzej ruch eutanazji „kultem śmierci”.

W wyniku tej postawy Berniera wielu Kanadyjczyków skorzystało z mediów społecznościowych, aby podziękować politykowi za  rolę, jaką  odegrał w skłonieniu Simonsa do odwołania kampanii.

Jak donosi LifeSiteNews, odkąd eutanazja stała się legalna w 2016 r., w Kanadzie gwałtownie wzrosła liczba jej przypadków, a konsekwentne wysiłki zostały pomyślnie podjęte w celu dalszego rozszerzenia zakresu śmiertelnej praktyki.
W 2021 r. rząd federalny premiera Justina Trudeau uchwalił  ustawę C-7 , która odebrała wiele tak zwanych „zabezpieczeń” zawartych w początkowej ustawie z 2016 r.

Niektóre z usuniętych obecnie „zabezpieczeń” obejmowały warunek wstępny, aby osoba, która chce odebrać sobie życie z pomocą, była śmiertelnie chora, mogła wyrazić zgodę w chwili śmierci i aby towarzyszyła jej dwójka świadków podczas zabiegu kończącego życie.

Kontrowersyjna ustawa zawiera obecnie klauzulę, która od marca 2023 r. pozwala „dojrzałym nieletnim” i osobom cierpiącym wyłącznie na chorobę psychiczną kwalifikować się do śmierci spowodowanej przez lekarza.

Z powodu tych rozszerzeń – w szczególności przyznania osobom przewlekle chorym, ale nie śmiertelnie chorym możliwości wyboru śmierci – niedawny raport wskazuje, że niepełnosprawni Kanadyjczycy wybierają obecnie wspomagane samobójstwo, aby uciec od ubóstwa, a inny raport stwierdza, że  ​​lekarze  w  Kanadzie  są wezwani do aktywnego promowania eutanazji jako opcji dla chorych pacjentów.

za lifesite news