Budżet federalny, ogłoszony we wtorek, będzie obejmował  rabat na artykuły spożywcze skierowany do Kanadyjczyków o niższych dochodach, aby pomóc rozwiązać kryzys przystępności cenowej, w świetle rosnących kosztów żywności, dowiedziało się CBC News.

Wysoki urzędnik państwowy zaznajomiony z budżetem, ale nieupoważniony do publicznego wypowiadania się przed uchwaleniem budżetu, powiedział CBC News, że całkowity koszt tego środka wynosi „ok. 2 miliardy dolarów” i przyniesie korzyści 11 milionom gospodarstw domowych. Będzie to zrobione dzięki kredytowi GST, skierowanemu do rodzin o niższych dochodach.

„Nazywa się to rabatem na artykuły spożywcze”, powiedziało źródło, ale zauważyło, że kwota rabatu nie będzie oparta na wydatkach na artykuły spożywcze danej osoby, ani też rząd nie będzie wymagał, aby jakaś   płatność była wydana na artykuły spożywcze.

„To ukierunkowany środek, który nie doleje oliwy do ognia inflacyjnego” – twierdzi źródło.

Źródło wyjaśniło, że osoba samotna bez dzieci może otrzymać jednorazową wypłatę do 234 dolarów, podczas gdy para z dwójką dzieci może otrzymać do 467 dolarów, a senior około 225 dolarów. Harmonogram tych płatności będzie zależał od tego, jak szybko rząd będzie w stanie doprowadzić do uchwalenia przepisów wykonawczych do budżetu.

Statistics Canada twierdzi, że ceny artykułów spożywczych wzrosły o 11,4 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym, mimo że roczna stopa inflacji w kraju spadła w styczniu.

Budżet federalny obejmie również zwiększenie limitu, jaki uczniowie mogą wypłacić z zarejestrowanego planu oszczędności edukacyjnych (RESP) dla szkół policealnych. W tej chwili limit płatności na pomoc edukacyjną (EAP), czyli dochody z inwestycji i część dotacji rządowej RESP, wynosi 5000 dol.. Rząd federalny planuje zwiększyć tę kwotę do 8 000 dol., aby odzwierciedlić rosnące koszty studiów.

W budżecie spodziewane są również inne środki dotyczące przystępności cenowej, i pieniądze  zarezerwowane na wynagrodzenia za niedawne umowy dotyczące opieki zdrowotnej zawarte z prowincjami i terytoriami .

Kluczowym elementem budżetu będą również inwestycje w czystą gospodarkę przemysłową, do czego przyczyniła się częściowo amerykańska ustawa o redukcji inflacji (IRA), która wpompuje setki miliardów dolarów w czystą energię w tym kraju.

CBC News może również potwierdzić raport Reutera, że ​​budżet będzie zawierał ulgę podatkową na produkcję czystych technologii w wysokości 30 procent kosztów inwestycji kapitałowych w sprzęt produkcyjny.

W jesiennym zestawieniu gospodarczym przewidywano zrównoważony budżet od 2028 r.

„Spodziewaj się korekty obrazu fiskalnego, nie z powodu wydatków, ale dlatego, że nominalny wzrost PKB jest znacznie inny niż rok temu” – powiedziało źródło.

Powolny wzrost może również wpłynąć na stosunek długu do PKB, kluczową kotwicę fiskalną dla rządu, który polegał na spadkowej trajektorii wskaźnika, aby uspokoić Kanadyjczyków, że deficyt nie wymknął się spod kontroli.