Andrzej Kumor o losach polskich żołnierzy , których powojenna imigracja do Kanady była uzależniona od odpracowania 2 lat na kanadyjskich farmach w charakterze parobków