Dary od Polo­nii dotar­ły na miej­sce, roz­ma­wia­my z ludź­mi a na koniec tro­chę fran­cu­skie­go rapu