Fundacja Brata Alberta zwiedzamy pracownie terapii zajęciowej

Fundacja Brata Alberta, za sprawą ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego założona ponad 30 lat temu zmieniła podejście do osób z niepełnosprawnością umysłową, dzisiaj obejmuje kilkadziesiąt domów pomocy i pracowni, a wszystko zaczęło się od dworu w Radwanowicach, gdzie powstał Dom pomocy społecznej, świetlica i warsztaty, gdzie podopieczni uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. Wszystko to w jedynej swego rodzaju rodzinnej atmosferze, i w oparciu o wartości chrześcijańskie. Zwiedzamy warsztaty terapii zajęciowej i przedstawiamy niektórych ludzi, którzy są twórcami tego sukcesu.