Wewnętrzny dokument Unii Europejskiej spotkał się z krytyką środowisk żydowskich za swój rzekomo antysemicki charakter, szczególnie w odniesieniu do rosyjskich miliarderów żydowskiego pochodzenia, a zwłaszcza Romana Abramowicza. Napisano o nim m.in., że nie widział niczego złego w czerpaniu zysków z uboju setek tysięcy świń – pisze portal dziennika “Jerusalem Post”.

“Abramowicz, jako główny udziałowiec Omsk Bacon, nie znalazł nic złego w czerpaniu korzyści z corocznego uboju 300 tys. świń” – brzmi jeden z fragmentów dokumentu, który cytuje w poniedziałek izraelski portal. W judaizmie jedzenie wieprzowiny jest zakazane.

Dokument UE opisuje Abramowicza jako przedstawiciela mniejszości żydowskiej, która na skutek antysemityzmu panującego w Rosji została wykluczona ze stanowisk publicznych, co spowodowało, że tworzyła nieformalne sieci oligarchów.

W reakcji Alexander Benjamin, wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydów, wyraził swoje oburzenie w liście skierowanym do Rady Europejskiej, stwierdzając: “Powiedzmy sobie jasno na samym początku, nie staramy się bronić pana Abramowicza ani jego interesów biznesowych. Jednakże (…) to, że jego religia jest poniżana i oceniana, sprawia, że jest to antysemityzm, czysty i oczywisty”.

“Wszystko to, przypominamy, w oficjalnym dokumencie roboczym Unii Europejskiej; nie w jakimś populistycznym lub ksenofobicznym szmatławcu, ale w oficjalnym dokumencie UE” – dodał Benjamin.

Kończąc swój list, Benjamin zażądał zarówno wycofania “wyraźnie antysemickiego dokumentu”, jak i “jasnych i publicznych przeprosin na najwyższym szczeblu instytucjonalnym UE”.

Jak do tej pory instytucje UE nie ogłosiły jeszcze oficjalnej odpowiedzi – pisze “Jerusalem Post”.

Z Jerozolimy Marcin Mazur (PAP)

mmi/