BMO Financial Group zamknie działalność związaną z   finansowaniem pożyczek na samochody w związku ze wzrostem nieściągalnego zadłużenia.
Bank of Montreal twierdzi również, że decyzja spowoduje nieokreśloną liczbę zwolnień w Kanadzie i USA

Nastąpiło to po tym, jak w porównaniu z rokiem poprzednim w kwartale zakończonym 31 lipca nieściągalne długi wzrosły ponad trzykrotnie do 492 milionów dolarów.

W segmencie detalicznym rezerwy banku na straty kredytowe zostały powiększone w zeszłym kwartale o 800 procent do 81 milionów dolarów z 9 milionów dolarów rok wcześniej.

Wskazuje to na trudności finansowe, z jakimi borykają się konsumenci, którzy przez ostatnie półtora roku zmagali się ze wzrostem stóp procentowych.

Wyższe koszty pożyczek zaczęły spowalniać popyt na kredyty.

Segment pośrednich detalicznych kredytów samochodowych Bank of Montreal współpracuje z dealerami samochodowymi w celu organizowania finansowania dla nabywców samochodów, którzy z kolei dokonują miesięcznych płatności na rzecz tych dealerów.

„Likwidując działalność pośredniego finansowania detalicznego samochodów, jesteśmy w stanie skoncentrować nasze zasoby na obszarach, w których naszym zdaniem nasza pozycja konkurencyjna jest najsilniejsza” – poinformował rzecznik BMO Financial Group Jeff Roman w oświadczeniu dla The Canadian Press.