Kanada opublikowała  pierwszy ogólnokrajowy program szkoleniowy w zakresie pomocy medycznej w umieraniu (MAiD), skierowany do  lekarzy i pielęgniarek. Wynika to z obaw związanych z rosnącą popularnością eutanazji w niektórych regionach i jej zalecaniem dla „dojrzałych nieletnich”.

Program szkoleniowy został opracowany przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Dostawców MAiD (CAMAP), jak podała  Health Canada w komunikacie prasowym z 13 września . CAMAP to organizacja pozarządowa z siedzibą w Kolumbii Brytyjskiej, założona w 2016 r. po wejściu w życie w tym   roku federalnego ustawodawstwa MAiD . Organizacja na swojej stronie internetowej podała, że ​​została utworzona, aby wyjść naprzeciw potrzebie „ustanowienia zasobów szkoleniowych, stworzenia standardów medycznych i zachęcenia do standaryzacji opieki w całym kraju”.
Program  jest zaakceptowany przez Królewskie Kolegium Lekarzy i Chirurgów Kanady oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych Kanady. Składa się z ośmiu tematów , obejmujących procedury przeprowadzania oceny MAID oraz postępowania z MAiD dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przeciwnicy samobójstwa wspomaganego medycznie wyrazili obawy, szczególnie wobec jego oferowania  pacjentom cierpiącym wyłącznie na choroby psychiczne i oraz dla nieletnich.

W grudniu 2022 r. Kanadyjskie Stowarzyszenie Katedr Psychiatrii , reprezentujące czołowych psychiatrów z 17 kanadyjskich szkół medycznych, wezwało rząd federalny do odroczenia rozszerzenia uprawnień na osoby  cierpiące wyłącznie na choroby psychiczne, twierdząc, że potrzeba więcej czasu, aby zapewnić wprowadzenie określonych standardów.

Kanada wprowadziła ustawę C-39 w lutym 2023 r., aby przedłużyć tymczasowe wykluczenie tych osób z uprawnienia do MAiD
Przeciwnicy rozszerzenia uprawnień MAiD wyrazili także obawy w związku z raportem Specjalnej Wspólnej Komisji Izby Gmin ds . Pomocy Medycznej w Umieraniu . Opublikowany w lutym raport zawierał 23 zalecenia, z których jedno sugeruje zapewnienie wspomaganego samobójstwa „dojrzałym nieletnim”, którzy są bliscy przewidywalnej naturalnej śmierci.
W raporcie zauważono, że komisja usłyszała „mieszane opinie” na temat tego, czy MAiD powinna zostać udostępniona osobom poniżej 18. roku życia. Zalecono, aby rząd ustanowił wymóg, aby „w stosownych przypadkach konsultowano się z rodzicami lub opiekunami  “dojrzałego dziecka” w procesie oceny MAiD.” Dodał jednak, że „ostatecznie pierwszeństwo ma wola nieletniego, co do którego uznano, że posiada niezbędną zdolność do podejmowania decyzji”.

Dodatkowo w raporcie zalecono, aby w ciągu pięciu lat rząd podjął konsultacje z małoletnimi na temat MAiD oraz przeprowadził badania mające na celu poznanie poglądów i doświadczeń nieletnich w odniesieniu do MAiD, w tym nieletnich nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych, przebywających w systemie opieki nad dziećmi i małoletniej młodzieży rdzennej.

Mike Schouten, dyrektor w Association for Reformed Political Action, powiedział, że obecne ustawodawstwo nie chroni osób szczególnie narażonych. Podkreślił, że „w ciągu siedmiu lat Kanada stała się jednym z najbardziej  tolerancyjnych krajów na świecie oferujących samobójstwo wspomagane przez lekarza.
Dr Michel Bureau  w rozmowie z The Canadian Press podkreślił, że w 2023 roku szacunkowo 7 proc. wszystkich zgonów w Quebecu  będzie wynikiem eutanazji.

za The Epoch Times