Ceny artykułów spożywczych rosły w tempie 6,9% rocznie.
Stopa inflacji w Kanadzie wzrosła w ubiegłym miesiącu do czterech procent rocznie, głównie z powodu wzrostu cen benzyny.

Statistics Canada podał we wtorek, że stopa inflacji wzrosła o 0,7 punktu procentowego, w dużej mierze ze względu na wzrost cen benzyny. Ceny przy dystrybutorach  wzrosły o 4,6 procent w samym sierpniu i są o 0,8 procent wyższe w porównaniu z cenami sprzed roku.

Poza benzyną ceny innych podstawowych artykułów, takich jak żywność i mieszkanie nadal rosły. Ceny artykułów spożywczych wzrosły w ciągu roku poprzedzającego sierpień o 6,9%.