Dwie kobiety, które cierpiały na choroby psychiczne, dołączyły  do lekarza w parlamentarnej galerii prasowej w Ottawie, aby wyjaśnić, dlaczego osobom chorym psychicznie nie należy udostępniać śmierci wspomaganej medycznie.

Wydarzenie medialne odbyło się 3 października w celu poparcia projektu ustawy C-314 , dwa dni przed drugim czytaniem  w Izbie Gmin. Projekt tej prywatnej ustawy  opracowany przez posła  partii konserwatywnej Eda Fasta, usuwa chorobę psychiczną z listy kryteriów kwalifikujących do eutanazji
Prelegentów przedstawił przewodniczący Koalicji Zapobiegania Eutanazji Gordon Friesen. Stwierdził, że udostępnienie MAiD osobom chorym psychicznie stanowi „niebezpieczeństwo dyskryminacji”.

Anike Morrison opowiedziała, jak ​​straciła brata w 2014 roku, a potem przeżyła „kilka traum i stresów”. Doprowadziło to do pięciu hospitalizacji w 2018 r. i pięciotygodniowego pobytu na oddziale psychiatrycznym.
„W pewnym momencie byłam tak przygnębiona, że ​​przez wiele tygodni nie wychodziłam z łóżka ani kanapy, co spowodowało, że moja siostra  ​​wezwała karetkę” – powiedziała pani Morrison.
Gdyby zaprezentowano jej w(wczas eutanazję MAiD jako rozwiązanie  mogłaby się na to zdecydować. Jednak dzięki udzielonej pomocy lekarskiej wróciła do zdrowia.

„Ukończyłem studia licencjackie, podróżowałem, byłem na misji. A co najważniejsze, kocham swoje życie, cieszę się nim i czuję, że ten mroczny okresy mamn za sobą

Stwierdziła, że ​​„psychiatrzy, psycholodzy, farmaceuci [i] pracownicy socjalni” pomogli jej „przejść” przez ten trudny okres i na tym powinni się skupiać pracownicy służby zdrowia, a nie pomagać w śmierci osobom o skłonnościach samobójczych.

„Jako Kanadyjczycy nie możemy zrobić jednego i drugiego. Nie możemy kłaść nacisku na zapobieganie samobójstwom, jednocześnie przedstawiając MAiD jako opcję dla osób chorych psychicznie… [lub] doświadczających ubóstwa, bezdomności, zespołu stresu pourazowego lub osób niepełnosprawnych” – powiedziała.

Prawniczka Garifalia Milousis opowiedziała, że ​​od 15. roku życia cierpiała na depresję, a także przeżyła anoreksję, bulimię, samookaleczenia i siedem prób samobójczych.
„Argument jest taki, że ci, którzy mają myśli samobójcze, są irracjonalni, podczas gdy ci, którzy chcą MAiD, racjonalnie wybierają śmierć. Ale gdybyś mi powiedziała, kiedy cierpiałam, że mogę mieć MAiD i uciec od cierpienia, zgodziłabym się” – uznała.
„Śmierć nie była czymś, do czego dążyłem, bo tego chciałem, lecz czymś, do czego dążyłem, ponieważ myślałem, że jest to ostateczne rozwiązanie cierpienia, którego doświadczam”.

Milousis poinformowała, że ​​przed przyjęciem w 2021 r. ustawy C-7 mającej na celu rozszerzenie uprawnień MAiD na osoby cierpiące na choroby psychiczne, napisała do wszystkich parlamentarzystów i senatorów, aby wyrazić swój sprzeciw.

„Przyglądałam się, jak społeczeństwo debatuje na ten temat w sposób akademicki i proszę ludzi, aby zastanowili się, jaki będzie to miało wpływ na osoby takie jak ja”.

Rozszerzenie MAiD na osoby, których jedynym schorzeniem jest choroba psychiczna, miało nastąpić w marcu 2023 r., ale rząd federalny odłożył to o rok, aby dać prowincjom i lekarzom czas na przygotowanie. Moratorium wygasa 17 marca 2024 roku .mej zgody.