Law Society of Ontario nie skomentowało antyizraelskiego listu studentów prawa Toronto  Metropolitan University (TMU)  (poprzednio Ryerson)

Organ regulacyjny prawników i asystentów prawnych w Ontario odmówił komentarza w sprawie antyizraelskiego listu wystosowanego przez grupę studentów prawa z Toronto Metropolitan University (TMU) w celu poparcia „wszelkich form palestyńskiego oporu”. W liście otwartym, który został już usunięty z mediów społecznościowych wzywano kierownictwo szkoły prawniczej do potępienia Izraela, twierdzono, że ​​Izrael, jedyne państwo żydowskie na świecie, „nie jest krajem”, ale raczej nazwą „ kolonii osadniczej”.

„Tak zwany Izrael nielegalnie okupuje i dokonuje czystek etnicznych w Palestynie od 1948 r., kiedy Brytyjczycy bezprawnie przyznali mu terytorium Palestyny” – głosi list studentów. „Państwo apartheidu zwane «Izraelem» jest produktem kolonializmu osadniczego”.

Następnie stwierdza się, że sygnatariusze „wspierają wszelkie formy palestyńskiego oporu i wysiłków na rzecz wyzwolenia” oraz że atak Hamasu, w którym zginęło co najmniej 1400 niewinnych ludzi, był „bezpośrednim wynikiem 75-letniej systemowej kampanii Izraela mającej na celu wytępienie Palestyńczyków.

„Izrael jest zatem odpowiedzialny za wszystkie ofiary śmiertelne w Palestynie. Twierdzenie inaczej oznacza akceptację i poparcie dla kolonializmu we wszystkich jego formach: nie byłoby śmierci, gdyby nie izraelski reżim apartheidu”. Zdaniem studentów prawa obecna sytuacja „nie jest ani wojną, ani konfliktem”.Zamiast tego mamy do czynienia z sytuacją, w której Palestyńczycy „są przedmiotem izraelskiej kolonizacji i ludobójstwa”.

Studenci stwierdzili także, że Kanada to „kolonia osadnicza”, czyli „architekt apartheidu”.

„Jako ludzie żyjący w kolonii osadniczej na ziemiach rdzennej ludności Wyspy Żółwi, jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w przemoc mającą miejsce w Palestynie, zarówno w przeszłości, jak i w dalszym ciągu – samo państwo „kanadyjskie” jest uważane za architekta apartheidu .”

Oświadczenie studentów prawa TMU to najnowszy przypadek radykalnego aktywizmu antysyjonistycznego i antyizraelskiego na kanadyjskich uniwersytetach.

Związek Studentów Uniwersytetu Toronto, kampus Mississauga również wydał antyizraelskie oświadczenie, w którym stwierdził, że „solidaryzuje się ze wszystkimi Palestyńczykami i niewinną ludnością cywilną dotkniętą trwającym konfliktem w Gazie i wokół jej granic”.

Kilku kanadyjskich profesorów wyraziło także w Internecie poparcie dla „odbioru swojej ziemi” przez Palestyńczyków, potępiając tak zwany izraelski „kolonializm”.

za The True North