Pisałem niedawno na temat zbierania pieniędzy na wkład własny dla osób planujących zakup swojego pierwszego domu. Omówiłem istniejący program RRSP, znany jako Home Buyers Plan (HBP), który został wprowadzony w wczesnych latach 90.
HBP pozwala kupującym nieruchomość po raz pierwszy wypłacić do $35,000 dolarów z RRSP – bez konieczności płacenia podatku od wypłaty. Niestety, wszelkie niezwrócone środki muszą być wpłacone z powrotem na RRSP w ciągu 15 lat. Brak pełnej spłaty oznacza dodanie kwoty do naszych dochodów rocznych.
HBP nadal obowiązuje na istniejących zasadach. Teraz mamy również możliwość korzystania zarówno z FHSA, jak i HBP do zakupu kwalifikującej się pierwszej nabywanej nieruchomości.
Ponieważ wypłaty z HBP muszą być spłacane, zaleca się najpierw maksymalne wpłacanie na FHSA. Jeśli pozostaną dostępne środki, można także rozważyć wpłaty na RRSP – w celu późniejszego skorzystania z HBP.
Ale wróćmy do szczegółów FHSA.
FHSA jest rodzajem zarejestrowanego planu oszczędnościowego, który pomaga Kanadyjczykom oszczędzać na swoje pierwsze mieszkanie lub dom. To konto umożliwia wpłaty, które są zwolnione z podatku, obniżając nasze roczne dochody.
FHSA zostało wprowadzone w budżecie na rok 2022, a 9 sierpnia 2022 roku opublikowano szczegóły i projekt ustawy. 4 listopada 2022 roku wprowadzono zmiany w ramach Ustawy o Wdrożeniu Oświadczenia Ekonomicznego Jesień 2022 (Ustawa C-32). FHSA zaczęło obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku.
FHSA – podstawowe informacje
FHSA pozwala przyszłym nabywcom swojego pierwszego mieszkania oszczędzać do maksymalnie $40,000 dolarów bez podatku, przy rocznym limicie $8,000. Podobnie jak w przypadku rejestrowanych planów oszczędności emerytalnej (RRSP), wpłaty na FHSA są odliczane od podatku.
Zyski i wypłaty z konta FHSA są zwolnione z podatku, jeśli są przeznaczone na zakup pierwszej nieruchomości.
Kto może uczestniczyć w programie?
Należy być rezydentem Kanady.
Mieć co najmniej 18 lat.
Być nabywcą swojego pierwszego mieszkania. Oznacza to, że ani osoba kupująca nieruchomość, ani jej małżonek lub partner nie mogą posiadać wcześniejszej nieruchomości, która była ich głównym miejscem zamieszkania w roku otwarcia konta lub w ciągu czterech poprzednich lat kalendarzowych.
Ile można wpłacić na konto FHSA?
Maksymalny limit wpłaty wynosi $40,000 dolarów przez całe życie, z rocznym limitem $8,000 dolarów, obowiązującym od 1 kwietnia 2023 roku. Roczny limit wpłaty dotyczy wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym.
W przeciwieństwie do RRSP, wpłaty dokonane w pierwszych 60 dniach roku kalendarzowego nie mogą być przypisane do poprzedniego roku podatkowego. Można przenieść do przodu do $8,000 dolarów z niezużytego rocznego limitu wpłat na przyszły rok (podlega to limitowi wpłat na całe życie).
Przykładowo, jeśli otworzymy konto FHSA w 2023 roku i wpłacimy tylko $5,000 dolarów, możemy wpłacić do $11,000 ($3,000+$8,000) dolarów w 2024 roku. Kwoty przenoszone do przodu zaczynają się kumulować od otwarcia konta FHSA. Można posiadać więcej niż jedno konto FHSA (np. w różnych bankach), ale łączna suma wpłat na wszystkie konta FHSA nie może przekroczyć rocznego i całkowitego limitu wpłat na FHSA, czyli $8,000 rocznie i $40,000 za wszystkie lata.
Jakie inwestycje może obejmować konto FHSA?
Dozwolone inwestycje dla kont FHSA obejmują te same opcje co dla TFSAs.
Wypłaty
Kwalifikujące się wypłaty na zakup pierwszego domu nie podlegają opodatkowaniu. Aby się zakwalifikować, muszą być spełnione następujące warunki:
Kwalifikować się jako pierwszy raz kupujący, jak wspomniałem wcześniej.
Wypłata musi nastąpić przed zamknięciem transakcji, z wyjątkiem możliwości dokonania kwalifikującej się wypłaty w ciągu 30 dni od przeprowadzki do nowego domu.
Musi istnieć ważna umowa kupna i sprzedaży nieruchomości.
Zamierzać zamieszkać w domu jako główne miejsce zamieszkania w ciągu jednego roku od jego zakupu lub budowy. Kwalifikujący się dom obejmuje jednostki mieszkalne zlokalizowane w Kanadzie, takie jak dom jednorodzinny, mieszkanie w bloku czy kondominium.
Jeśli wypłacimy z konta FHSA mniej niż jego saldo na zakup nieruchomości, pozostałe środki po dokonaniu kwalifikującej się wypłaty mogą być przeniesione na RRSP lub zarejestrowany fundusz dochodów emerytalnych (RRIF), bez kary i odroczonego podatku. Jednak pod warunkiem że przetransferujemy je do 31 grudnia roku następującego po roku wypłaty, kiedy konto przestaje być kontem FHSA. Transfery nie zmniejszają ani nie ograniczają dostępnego miejsca w RRSP. W przypadku wypłaty jako niekwalifikująca się, trzeba uwzględnić tę kwotę w dochodzie za rok wypłaty, a podatek zostanie zatrzymany. Wypłaty i transfery nie zwiększają limitów wpłat na FHSA.
Administracja
Aby otworzyć konto FHSA, trzeba najpierw potwierdzić swoją kwalifikowalność u uprawnionego banku lub brokera. Instytucje finansowe muszą przesyłać roczne informacje podatkowe do Kanadyjskiej Agencji Dochodowej (CRA) dotyczące każdego konta FHSA, którym administrują. CRA będzie używać tych informacji do zarządzania planami i dostarczania podstawowych informacji na temat FHSA podatnikom, pomagając określić, ile można wpłacić rocznie. Podatnicy nadal będą musieli monitorować limity, aby unikać nadmiernych wpłat.
Aby dokonać kwalifikującej się wypłaty, trzeba złożyć wniosek do instytucji finansowej zarządzającej FHSA, potwierdzając swoją kwalifikowalność. Banki nie pobierają podatku od kwalifikujących się wypłat. Kiedy zostaną dokonane wypłaty, zarówno kwalifikujące się, jak i niekwalifikujące się, wydawca FHSA musi przygotować formularz informacyjny zawierający kwotę wypłaty oraz, w przypadku wypłat niekwalifikujących się, kwotę zatrzymanego podatku dochodowego.
Moje osobiste zdanie na temat tego programu? W teorii jest ciekawy, ale moim zdaniem mało atrakcyjny. Proszę zastanowić się: Maksymalny roczny limit kontrybucji wynosi $8,000. Aby osiągnąć „życiowy” limit $40,000, trzeba zbierać pieniądze przez 5 lat! Nawet jeśli jesteśmy parą, młodym ludziom zajmie 5 lat, by uzbierać $40,000. To bardzo długi okres, którego wiele związków może nawet nie przetrwać. Ale nawet jeśli przetrwa, przy dzisiejszych cenach nieruchomości, $80,000 to niewielka suma. Oczywiście mamy teraz nieciekawy moment na rynku nieruchomości z powodu decyzji rządu, który podnosi oprocentowanie, co negatywnie wpływa na gospodarkę. Jednak ten plan został po raz pierwszy „wymyślony” na początku 2022 roku, kiedy gospodarka kwitła, a ceny nieruchomości rosły z miesiąca na miesiąc. W obecnej sytuacji, gdzie ceny nieruchomości rosną nawet o 5% rocznie, czekanie 5 lat, by zebrać $40,000 nie nadąża za wzrostem cen nieruchomości. Plan ten jest po prostu mało atrakcyjny.
Nawet gdyby nasz obecny rząd był bardziej zdecydowany i zdecydował się na zwolnienie z podatków pierwszych zarobionych $40,000 dla osób kupujących swój pierwszy dom, byłoby to znacznie bardziej atrakcyjne rozwiązanie, z natychmiastowym efektem. Ponadto wymagałoby to znacznie mniej działań administracyjnych. Obecnie zarządzanie tym programem wiąże się z kosztami dla podatników, ponieważ zaangażowane są w to rząd (CRA), banki, instytucje finansowe itp. To kosztuje nas, podatników, miliony lub nawet miliardy dolarów!
Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie związanej z zakupem lub sprzedażą nieruchomości.
Pozdrawiam,
Maciek Czapliński
905 278 0007