SZACUNEK I ODWAGA RODZINA ULMÓW I JA
KONKURS
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ I POLSKIEJ ZZA GRANICY
W WIEKU 14-16 ORAZ 17-22 LATA

Beatyfikacja rodziny Ulmów, uznanych pośmiertnie za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, to wydarzenie wyjątkowe nie tylko dla Polaków i Polonii rozproszonej po świecie, lecz także dla wiernych Kościoła Katolickiego, którzy zamieszkują wszystkie kontynenty.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ogłasza konkurs “Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja.” dla młodzieży polonijnej i polskiej mieszkającej za granicą, chcąc zachęcić jego uczestników do refleksji nad tym, w jaki sposób losy Rodzina Ulmów może inspirować nie tylko rodaków żyjących w Polsce, ale każdego, komu bliskie są wartości kręgu kultury chrześcijańskiej, pojęć i postaw ukształtowanych przez nią na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat, a mającej swe źródła w antyku.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nagrodą będzie wycieczka do Polski, w programie której znajdzie się Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Dodatkowym elementem nagrody będzie udział w szkoleniach-warsztatach: dziennikarskich, fotograficznych, filmowych. Materiały powstałe w trakcie ich trwania zostaną wykorzystane w mediach elektronicznych Instytutu, co będzie kolejną formą wyróżnienia zwycięzców konkursu.

CEL KONKURSU
Podniesienie świadomości i uświadomienie młodym Polakom mieszkającym na stałe poza granicami Polski na przykładzie rodziny Ulmów o roli polskich rodzin, Polaków przy ratowaniu Żydów.

  • Pogłębienie świadomości młodzieży w zakresie oddziaływania wydarzeń XX wieku nie tylko na losy świata i poszczególnych narodów, lecz także na losy poszczególnych rodzin i pojedynczych osób.
  • Przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.
    Uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych.
  • Poznawanie historii Polski splecionej z historią rodziny.
  • Doskonalenie sprawności języka polskiego.

POCZĄTEK – ZAKOŃCZENIE – NAGRODY KONKURSU
Konkurs rozpoczął się 10 września 2023 r. w dniu beatyfikacji Rodziny Ulmów. Zakończenie nastąpi 10 grudnia 2023 r.
Nagroda 4-5 dniowa wycieczka do Polski przewidywana jest w maju 2024 roku

FORMY PRAC KONKURSOWYCH
Konkurs przewiduje trzy formy artystycznego wyrazu:
pracę literacką – temat: Rodzina Ulmów – przesłanie dla świata
fotografię – temat: Rodzina moją siłą
film – temat: Opowiem Wam o Rodzinie Ulmów

Każda z nich podzielona jest na kategorie wiekowe:

młodzież w wieku 14 – 16 lat
młodzież w wieku 17 – 22 lata

RODZINA ULMÓW
Józef i Wiktoria Ulmowie byli mieszkańcami czteroipółtysięcznej wsi Markowa w przedwojennym województwie lwowskim, a dzisiejszym województwie podkarpackim.
Podczas okupacji niemieckiej, zapewne pod koniec 1942 r., mimo biedy i zagrożenia życia Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom (w Łańcucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej – Lei (Layce) Didner z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś – granatowy policjant z Łańcuta. Rankiem 24 III 1944 r. przed ich dom przybyło pięciu niemieckich żandarmów oraz kilku granatowych policjantów. Dowodził nimi por. Eilert Dieken. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci. Około dwudziestu ukrywanych w Markowej Żydów przeżyło.
W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie.