Sprzedaż i ceny nieruchomości gwałtownie spadły na większości obszaru Wielkiego Toronto od czasu, gdy stopy procentowe zaczęły rosnąć w pierwszym kwartale 2022 r.

Bank of Canada (BoC) zaczął podnosić swoją referencyjną stopę procentową – stosowaną przez banki komercyjne do ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych – w marcu 2022 r. Od tego czasu BoC podniósł stopę oprocentowania kredytów jednodniowych z 0,25% do 5%.

Średnia cena wszystkich typów mieszkań łącznie w całym regionie GTA osiągnęła najwyższy poziom 1 334 544 dolarów w lutym 2022 r. Od tego czasu łączna średnia cena spadła o 15,6 procent, osiągając w październiku poziom 1 125 928 dolarów.

Wszystkie miasta i miasteczka monitorowane przez Regionalną Radę Nieruchomości Toronto (TRREB) odnotowały spadki cen. Jednak na niektórych rynkach spadki były bardziej wyraźne niż na innych.

W tym okresie największe spadki odnotowano w Toronto, ale nie równomiernie w całym mieście.

TRREB dzieli Toronto na trzy obszary — Wschód, Zachód i Centrum. Toronto Centre, obejmujące centrum śródmieścia, odnotowało spadek jedynie o 0,43%, podczas gdy w Toronto East i West średnie ceny nieruchomości spadły odpowiednio o 7,2 i 16,3%.

Obszary wokół Toronto również mają różne spadki – średni łączny spadek cen nieruchomości waha się od 9,7% do najwyższego poziomu 41,4% od szczytu rynkowego w lutym 2022 r.

Poza Toronto najniższy spadek cen wyniósł 9,7%, – w Mississaudze, a największy  wyniósł 41,4% w King Township w regionie York.

Średnie ceny spadły od 30 do 40 procent na trzech rynkach  w tym Brock (38,5 procent) i Scugog (35,9 procent) w regionie Durham oraz Adjala-Tosorontio (34,5 procent) w hrabstwie South Simcoe.

Spośród pozostałych 25 miast i miasteczek obszaru Toronto monitorowanych przez TRREB, w sześciu średnie ceny nieruchomości spadły od 10 do 20 procent.

Należą do nich Aurora (15,1 proc.), Markham (14,5 proc.) i Richmond Hill (12,3 proc.) w regionie York, Halton Hills (17,8 proc.) w regionie Halton, Clarington (16,4 proc.) i Uxbridge (12,6 proc. ) w regionie Durham, a także Innisfil (17,5 proc.) w południowym hrabstwie Simcoe.

W pozostałych 19 obszarach TRREB wskaźnik ten spadł od 20 do 30 procent.

Sprzedaż nieruchomości w GTA również gwałtownie spadła w ciągu ostatniego roku, przy czym w zeszłym miesiącu najniższa liczba sprzedaży w październiku sięgała wartości z 1996 roku.