Jak wynika z raportu National Citizens Inquiry (NCI), kanadyjski rząd i media  terroryzowały obywateli w związku z pandemią Covid-19, wdrażając jednocześnie środki zmuszające ich do przyjmowania szczepionek pod groźbą licznych represji.

„Pandemia była podręcznikowym przypadkiem współpracy rządu i przemysłu w celu obalenia instytucji demokratycznych i przekonania obywateli o słuszności i prawdziwości narracji, która od początku była obiektywnie fałszywa” – czytamy w raporcie z 28 listopada .

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Rząd kanadyjski wraz z rządami prowincji i mediami głównego nurtu „rozpoczął kampanię informacyjną mającą na celu zaszczepienie strachu w sercach obywateli i zapewnienie, że nie będą się oni opierać żadnym drakońskim środkom” .

NCI, kierowana i finansowana przez obywateli inicjatywa mająca na celu zbadanie reakcji Kanady na pandemię, wskazała w swoim raporcie, że spopularyzowana przez feministki zasada „moje ciało, mój wybór” „zniknęła w drugim roku pandemii”. Zamiast tego słychać było „ciągłe bicie w bębny” ze strony urzędników publicznych i mediów, którzy twierdzili, że szczepionki przeciwko Covid-19 są „bezpieczne i skuteczne”.

Politycy twierdzili, że ograniczenia związane z pandemią nie zostaną zniesione, jeśli wszyscy „nie zrobią, co do nich należy”.

„Kanadyjczycy, którzy wahali się przed zaszczepieniem, zostali napiętnowani jako przeciwnicy szczepionek, mimo że dobrowolnie przyjęli   każdą inną szczepionkę zalecaną przez resort zdrowia” – czytamy w raporcie.

„Politycy zachęcali ludzi, aby obwiniali niezaszczepionych za środki ograniczające, które uniemożliwiły im powrót do normalności. Ci, którzy przyjęli szczepionki na Covid-19, czuli się moralnie lepsi i usprawiedliwieni w pogardzie dla tych, którzy „nie postępowali właściwie”. Publiczne zawstydzanie stało się normą społeczną”.

Rząd sformułował kwestie w „szczególny sposób, używając języka nacechowanego emocjonalnie lub wykorzystując istniejące uprzedzenia”, rozpowszechniając je wśród opinii publicznej za pośrednictwem mediów. Według NCI dzięki temu mogli wpływać na to, jak „ludzie postrzegają wydarzenia, osoby lub grupy”.

Wiele osób padło ofiarą strachu przed etykietowaniem i milczało” – czytamy.

Współpraca mediów z rządem w tym czasie stworzyła kampanię propagandową i terrorystyczną, która stanowi poważne naruszenie praw człowieka, wartości demokratycznych i zasad prawa międzynarodowego” – czytamy.

Kilka instytucji edukacyjnych wprowadziło wymogi dotyczące szczepień, na przykład uniemożliwiając niezaszczepionym uczniom dostęp do zajęć, aby „zmuszać uczniów do zaszczepienia się”. Rząd nałożył obowiązek szczepień w przypadku podróży krajowych i międzynarodowych.

Oświadczenie, że osoby niezaszczepione nie będą mogły przebywać w samolotach obok osób zaszczepionych, pojawiło się w czasie, gdy „wiedziano już, że osoby zaszczepione mogą przenosić wirusa Covid-19 na inne zaszczepione osoby”.

„Ten niewygodny fakt nie został potwierdzony, aby móc nadal wywierać presję na niezaszczepionych” – czytamy w raporcie.

Karnety na szczepionki miały na celu uniemożliwienie osobom niezaszczepionym dostępu do wszystkiego, co nie jest uważane za niezbędne, w tym do odwiedzania szkoły ich dzieci i usług, takich jak restauracje, siłownie i kina.

„Przesłanie było jasne: jeśli chcesz mieć dostęp do tych osób/rzeczy, które lubisz/kochasz, musisz poddać się szczepieniu” – stwierdziła NCI.

W raporcie zaleca się „natychmiastowe zaprzestanie stosowania w Kanadzie szczepionek genetycznych przeciwko Covid-19, które zostały dopuszczone na mocy zmienionych przepisów rozporządzenia przejściowego i nowo zmienionych przepisów dotyczących żywności i leków”.

Stwierdza, że ​​należy przeprowadzić pełne dochodzenie sądowe w sprawie procesu wydawania zezwoleń, w ramach którego zatwierdzono szczepionki przeciwko Covid-19.