Jak poinformowała CTV News powołując się wysokie rangą źródło   w rządzie, wkrótce na obywateli Meksyku zostaną ponownie nałożone niektóre wymogi wizowe.

Nowe zasady wjazdu do Kanady zaczną obowiązywać w czwartek o godzinie 23:30 czasu wschodniego.

W zeszłym miesiącu konserwatyści wezwali rząd do przywrócenia wymogów w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi napływu migrantów.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W ostatnich latach liczba wniosków o azyl z Meksyku gwałtownie wzrosła, a odsetek meksykańskich wnioskodawców, którzy faktycznie otrzymują status uchodźcy, jest znacznie niższy niż tych z  innych krajów.

Jest to częściowo wynikiem decyzji rządu z 2016 r. o zniesieniu obowiązku wizowego, co ułatwia obywatelom Meksyku przyjazd do Kanady.

Torysi twierdzą, że zmiana doprowadziła do oszustw, nadużyć i obciążeń w systemie azylowym, a także opóźnień w rozpatrywaniu uzasadnionych wniosków.