Co jeśli nie ufam mojemu pełnomocnikowi?

Pełnomocnictwo (po angielsku: Power of Attorney) to dokument prawny, który upoważnia inną osobę do działania w Twoim imieniu w zakresie opieki osobistej lub spraw finansowych. Jest to znacząca odpowiedzialność i wybór właściwej osoby na pełnomocnika jest kluczowy. Ale co zrobić, jeśli nie ufasz swojemu pełnomocnikowi? Oto, co musisz wiedzieć.

Obowiązki powiernicze i implikacje prawne
Pełnomocnik działa jako powiernik, co oznacza, że musi działać w najlepszym interesie spadkodawcy. Mogą być zobowiązani do przekazywania rachunków i szczegółowego rozliczania swoich działań. Jako powiernik, kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie majątku spadkodawcy jest niezgodne z prawem. Jeśli to zrobią, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Zrozumienie ciągłych pełnomocnictw
Pełnomocnictwo ciągłe (w języku angielskim: „Continuing Power of Attorney”) powinno być zawarte za wiedzą i zgodą osoby udzielającej pełnomocnictwa. Zachowuje ważność po utracie przez udzielającego zdolności umysłowej lub fizycznej. Pełnomocnictwo ogólne (w przeciwieństwie do Pełnomocnictwa ciągłego) może być niepraktyczne, jeśli pełnomocnik może działać tylko wtedy, gdy osoba udzielająca nie jest już zdolna fizycznie lub psychicznie. Jak udowodnić niezdolność? Lekarze często nie chcą uznać pacjenta za niezdolnego, ponieważ nie mają specjalistycznej wiedzy, nie mają wystarczających informacji lub nie widzieli się ostatnio z pacjentem.

Oceny możliwości
Ocenę zdolności łatwiej jest uzyskać za zgodą osoby, która ma być oceniana. Sądy są skłonne wydać nakaz tylko za zgodą osoby na ocenę.
Złożenie wniosku do sądu może być kosztowne, skomplikowane i czasochłonne.

Rola “Ontario Public Guardian and Trustee”
Ontario Public Guardian and Trustee (OPGT) może działać jako pełnomocnik ds. majątku, ale tylko wtedy, gdy dana osoba jest niezdolna i posiada ważne pełnomocnictwo, a pełnomocnik nie może lub nie chce działać. OPGT zajmuje się tylko majątkiem, a nie opieką osobistą. Może zaistnieć konieczność formalnej oceny niezdolności, co, jak zauważono powyżej, może być trudne do zorganizowania.

Zapobieganie nadużywaniu pełnomocnictwa
Jeśli obawiasz się potencjalnych nadużyć związanych z Pełnomocnictwem, powinieneś ponownie rozważyć swój wybór pełnomocnika. Jeśli masz wątpliwości co do danej osoby, najlepiej nie wyznaczaj ich jako pełnomocnikiem. Wybierz kogoś, komu możesz zaufać. Możesz też wyznaczyć dwie osoby, które będą wspólnie pełnić funkcję pełnomocnika. Zmniejszy to prawdopodobieństwo, że będzie dwóch złych aktorów, którzy nadużyją pełnomocnictwo. Zawsze możesz odwołać pełnomocnictwo, ale tylko wtedy, gdy nadal jesteś w pełni zdolny.

Praktyczne kroki zabezpieczające przed nadużyciami:
Przynieść pełnomocnictwo dla banku

Może to pomóc bankowi w uświadomieniu sobie, kim jest pełnomocnik i jakie są jego obowiązki.

Kontroluj oryginalny dokument
Nie przekazuj Pełnomocnikom oryginału pełnomocnictwa. Możesz powiedzieć im gdzie jest przechowywany. Pełnomocnik nie może użyć pełnomocnictwo bez oryginału, co daje większą kontrolę.

Wspólne konta
Umieszczenie pieniędzy na wspólnym koncie może zapewnić pewien nadzór, ale ma swoje konsekwencje prawne. Jeśli intencją jest umożliwienie pełnomocnikowi pomocy w drobnych wydatkach, założenie wspólnego konta może być uzasadnione. Jeśli nie zamierzasz, aby saldo konta trafiło do posiadacza wspólnego konta, możesz wspomnieć w testamencie, że wspólne konto przechodzi przez testament, a nie przez współwłaściciela.

Wnioski
Musisz zaufać wyznaczonemu pełnomocnikowi. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia, nie wskazuj tą osobę jako swojego pełnomocnika. Zawsze skonsultuj z prawnikiem, aby upewnić się, że Twoje interesy są w pełni chronione i że masz najlepsze możliwe rozwiązania dla Twojej konkretnej sytuacji.

Gibrian Malicki

Phone: 905-274-1650

Web: MalickiSanchezLaw.com

650 Lakeshore Road East, Mississauga, ON L5G 1J6