Ottawa narusza jurysdykcję prowincji swoim federalnym planem dentystycznym – a Alberta nie chce mieć w tym udziału, poinformowała premier Danielle Smith w liście do premiera.
Planowanie i świadczenie opieki zdrowotnej należy do prowincji, a Kanadyjski Plan Opieki Dentystycznej narusza to prawo, napisała  Smith w liście do premiera Justina Trudeau z 25 czerwca.

“Jeśli nowy program zdrowotny miałby zostać opracowany przez rząd federalny, powinien być zrobiony w pełnej współpracy z prowincjami i terytoriami, a dyskusje powinny odbyć się przed ogłoszeniem tych zamiarów” – napisała pani Smith. “Niestety, tak się nie stało. Alberta zamierza wycofać się z planu federalnego i utrzymać swoje prowincjonalne programy dla mieszkańców Alberty.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Zamiast tego prowincja prosi Ottawę o wynegocjowanie porozumienia w sprawie udziału prowincji w federalnym finansowaniu stomatologii. To  zostanie wykorzystane do rozszerzenia dostępu do usług stomatologicznych w prowincji na większą liczbę mieszkańców Alberty o niskich dochodach.

Urzędnicy prowincjonalni i federalni powinni być w stanie wynegocjować “wzajemnie akceptowalne warunki” w ciągu dwóch lat, co pozwoli Albercie zrezygnować z krajowego planu dentystycznego do 2026 roku, powiedziała  Smith.

Ottawa uznała program dentystyczny jako kluczową część swojego planu “uczynienia życia bardziej przystępnym dla Kanadyjczyków”.

Kanadyjski Plan Opieki Stomatologicznej, który opiera się na istniejącym programie dla dzieci poniżej 12 roku życia, będzie kosztował rząd 13 miliardów dolarów przez pierwsze pięć lat   funkcjonowania.
Plan ma na celu pomóc nieubezpieczonym Kanadyjczykom w pokryciu kosztów dentystycznych, ale nie pokryje całego rachunku dla wszystkich wnioskodawców. Program, który jest otwarty tylko dla gospodarstw domowych o dochodzie poniżej 90 000 dol., został stworzony jako plan współpłacenia oparty na skorygowanym dochodzie netto rodziny.
Osoby o dochodach poniżej 70 000 dol. nie będą musiały współpłacić, zgodnie z rządową stroną internetową. Osoby o dochodzie gospodarstwa domowego między 70 000 a 79 999 dol. zapłacą 40 procent opłat za usługi, podczas gdy osoby o dochodach od 80 000 do 89 999 dol. będą zobowiązane do uiszczenia 60 procent opłat.

Plan stomatologiczny jest wdrażany etapami. Obecnie skupiamy się na rekrutacji uprawnionych seniorów. Osoby w wieku 64 lat i młodsze nie mogą ubiegać się o państwowe ubezpieczenie stomatologiczne  do 2025 roku.